Društvo mora da se uhvati ukoštac sa maloljetničkom delinkvencijom

Društvo mora da se uhvati ukoštac sa maloljetničkom delinkvencijom

Maloljetnička delinkvencija na području Unsko-sanskog kantona doživljava zabrinjavajući porast u posljednje vrijeme i neophodno je da se ovom problematikom pozabave svi segmenti društva, navodi se u analizi MUP-a USK o ovoj pojavi.

Nerijetko, u posljednje vrijeme maloljetnici bivaju dijelom policijskih biltena u kontekstu činjenja krivičnih djela, a posljednji takav slučaj zabilježen je prije nekoliko dana u Bosanskoj Otoci kada je policija kod 15-godišnjaka pronašla opojnu drogu.

Protiv ovog maloljetnog lica, koje se bavilo proizvodnjom i distribucijom narkotika, poduzete su zakonom predviđene mjere, a u slučaj su uključeni i socijalni radnici. Inače u prošloj godini policija je evidentirala 30 slučajeva maloljetničke delinkvencije i u odnosu na 2021. godinu, primjetno je povećanje broja takvih slučajeva.

U strukturi krivičnih djela čiji su počinioci maloljetnici, najbrojniji su imovinski delikti, pri čemu dominiraju krađe i razbojništva, a zabilježeno je i više djela nanošenja tjelesnih povreda, kao i nekoliko pokušaja ubistva ili pomaganja u ovim krivičnim djelima, gdje su akteri bili maloljetna lica.

Najveći broj krivičnih djela iz oblasti maloljetničke delinkvencije evidentiran je u Bihaću i Cazinu, a najmanji u Bosanskom Petrovcu i Bužimu.

U pomenutoj informaciji navodi se kako mjere koje poduzima društvo u suzbijanju ove pojave nisu dovoljno efikasne.

S obzirom na to da se radi o osobama koje su zbog svoje starosti krivično neodgovorne, konstatuje se kako se delinkventno ponašanje maloljetnika može suzbijati i sprečavati jedino odgojnim i edukativnim djelovanjem unutar porodice, obrazovnih ustanova i svih drugih segmenata društva. Posebno zabrinjavajuća pojava, kada je riječ o ovoj problematici, jeste vršnjačko nasilje, a policija se uglavnom susreće s posljedicama ove negativne društvene pojave i to kada ona poprimi teže oblike, a pretpostavlja se da veliki broj slučajeva uopšte ne bude prijavljen. U policiji navode kako je karakteristično da je u posljednje vrijeme, osim fizičkog, sve izraženiji oblik nasilja putem interneta i mobilnih telefona. Također, zabrinjavajuća okolnost je što se veliki broj takvih slučajeva događa u prostorima škola.

U policiji kažu kako je poražavajuća okolnost da se povećanje bilježi u okolnostima kada su ostvarili visok stepen saradnje s predstavnicima obrazovnih ustanova, prosvjetnim i socijalnim radnicima te roditeljima učenika.

Povećanje broja slučajeva maloljetničke delinkvencije, prema mišljenju stručnjaka, determinisano je nizom faktora.

Smatra se kako na to presudno utiče teška ekonomska situacija u društvu koja generiše probleme unutar porodice, što vodi nasilnom ponašanju roditelja, a potom i djece. Također, bitan je i uticaj društva, kao i medija, koji u sve većoj mjeri promovišu nasilje kao sredstvo rješavanja problema.

(Nezavisne)

CATEGORIES
Share This