IRB: Uzalud upozoravamo na zapošljavanje u „Poštama“

IRB: Uzalud upozoravamo na zapošljavanje u „Poštama“

„Pošte Srpske“ nastavile su i u prošloj godini da povećavaju broj zaposlenih i pored toga što im većinski državni akcionari uporno skreću pažnju na to.

Broj zaposlenih u „Poštama“ u prošloj godini je povećan za 63 tako da su na kraju godine imale 2.529 radnika.

Međutim, broj onih koji su lani zaposleni je i veći s obzirom na to da su neki odlazili u penziju ili na druga radna mjesta.

Upravo na to Investiciono – razvojna banka (IRB) kao većinski akcionar godinama upozorava, ali se uprava ovog javnog preduzeća ne potresa mnogo zbog toga, što su shvatili i u IRB-u.

„Planirani broj radnika na kraju 2022. godine iznosi 2.529, koliko se predviđa zadržati i u 2023. godini. Međutim, banka skreće pažnju da je broj radnika na  kraju 2021. godine bio 2.466. Nastavljen je trend rasta broja zaposlenih i ovdje se ne misli na zamjenu radne snage koja odlazi zbog prirodnog odliva, na šta banka uzalud skreće pažnju već dugi niz godina“, kazala je na posljednjoj Skupštini akcionara predstavnica IRB-a Dijana Obradović.

Bez obzira na to IRB je, u skladu sa rješenjem Vlade RS, glasala za sve planske dokumente „Pošta“ za ovu godinu.

“Banka je zadovoljna određenim planiranim pozitivnim poslovnim trendovima koji se tiču rezultata poslovanja, ali je i dalje nezadovoljna politikama radne snage i upravljanjem likvidnošću”, navela je ona.

Na rast broja zaposlenih kao i troškova bruto zarada i naknada upozorio je i Penzijski rezervni fond (PREF) RS koji je imao zamjerke i na planirana zaduženja.

Inače „Pošte“ i u ovoj godini planiraju milionska zaduženja za održavanje tekuće likvidnosti, ali i kredit od devet miliona KM za kupovinu objekta za sorting centar koji prethodne dvije godine nisu uspjele da realizuju.

CAPITAL: M. Č. Lj.

CATEGORIES
Share This