Broj penzionera uskoro će biti veći od broja radnika

Broj penzionera uskoro će biti veći od broja radnika

Broj penzionera u Republici Srpskoj mogao bi za tri godine nadmašiti broj radnika, što bi moglo urušiti penzioni sistem.

Ubrzan odlazak radno sposobnog stanovništva, pad investicija, loša poslovna i tubrulentna politička situacija razlozi su zbog kojih u Republici Sprskoj ostaju uglavnom penzioneri.

Trenutan odnos radnika i penzionera u Republici Srpskoj skoro je jedan na prema jedan. To je jako loša i zabrinjavajuća činjenica s obziorm na to da je optimum jedan penzioner na tri radnika, kaže ekonomista Mirjana Orašanin.

“To je problem, a Vlada ne pronalazi rješenje. Rješenja moraju biti sistemska i dugoročna, a ne neke kratkoročne mjere pomoći. Jedini vid opstanka i penzionog sistema i zdravstvenog osiguranja jeste razvoj privrede, otvaranje novih radnih mjesta, ali i zapošljavanje novih radnika.”

Oba entitetska penziona fonda sastavni su dio budžeta. Kada se vlast hvali visinom budžetskih sredstava, prvo treba da oduzme penzije i kredite, jer od onoga što ostane treba da se živi, upozorava ekonomista Svetlana Cenić.

“Penzije su izuzetno niske i male i jedva dostatne za preživljavanje, a penzioni fond uskoro uopšte neće biti održiv. Odnosno vući će ga to što je u budžetu, pa će se prikupiti do tog datuma pa će se isplaćivati i onda šta dalje? Ili će se emitovati hartije od vrijednosti, jer jednostavno neće imati ko, s obzirom na to da princip solidarnosti generacijski neće imati ko da uplaćuje u penzioni fond.”

Dok se vlasti hvale rastom plata i penzija, radnika je sve manje, a procjene su da će za pola decenije stići čak 150.000 stranaca na rad u BiH. Međutim, od njihovih plata neće se puniti penzioni fond.

“Kada angažujete radnika iz inostranstva npr. iz Turske zavisi kakav je ugovor, jer može se uplaćivati njima tamo, a ne ovdje. I niko od njih nema namjeru da ostane, tu nije važno o kojim se stranim radnicima govori, jedino ako dobije stalnu dozvolu za rad, ali većina ovdje nema tu namjeru. Ko će uplaćivati u taj penzioni fond u zdravstveni fond bilo šta? Neće imati ko”, ocjenjuje Orašanin.

Održivost penzinog fonda je na klimavim nogama, upozorava struka, ali vlasti još uvijek nisu ponudile konkretna rješenja u cilju hvatanja u koštac sa ovim problemom.

Ono što je jasno, podvlači struka, izlaz nisu krediti, za kojima vladajući olako posežu, kao da ne razmišljaju da ih treba neko vraćati. A ko će? U Republici Srpskoj većinsko stanovništvo su penzioneri.

(BN)

CATEGORIES
Share This