„Kad bi se Isus sad pojavio, crkva bi ga privela i razapela“

„Kad bi se Isus sad pojavio, crkva bi ga privela i razapela“

Prema njegovim rečima, to što sveštenici imaju mantiju, to ih apsolutno ne abolira od činjenice da je crkva i dalje etnonacionalistička.

„Ako ja kupim vatrogasno odelo, to me ne čini vatrogascem, o tome se radi. Ako si ti ušao u sveštenički habit, ne čini prijatelju to tebe sveštenikom, a pogotovo te ne čini Nazarećaninovim sledbenikom“, kazao je Branko Sekulić.

On je dodao da je Isus bio „politički pobunjenik“ koji je zbog toga bio razapet jer je razapinjanje na krst u to veme bilo kazna za pobunu.

„To je bila kazna za pobunu protiv političkog establišmenta toga doba, što je bila rimska vlast koja je okupirala Judeju. On je, dakle, razapet a nije kamenovan. Kamenovanje je bilo kazna za blasfemiju. Ali, on nije bio optužen za blasfemiju, on je optužen za pobunu, za konstruktivnu kritiku religijsko-političkog sistema svog doba, kako samih Rimljana, tako i religijskih struktura u Judeji. To je naprosto čak i naučna činjenica“, rekao je Sekulić.

Dodao je da onome koji nije politički u stanju da ustane u odbranu najslabijih, što je vrlo jednostavna novozavetna teza, takvome „čak prepotentno odričem pravo da se zove hrišćaninom, odnosno Hristovim sledbenikom“.

On je ocenio da je i posle pada komunizma, Bog i dalje ostao „zaključan, bačen, zgažen“.

Sekulić je rekao da su Rimokatolička crkva u Hrvatskoj i Srpska pravoslavna crkva u Srbiji zapravo entoreligijantstke crkve.

Kako je objasnio, etnoreligijantstvo je fenomen koji nastaje kao „vulgarni spoj etničkog, etnonacionalnog i religijskog aspekta“

„Dakle, nije dovoljno biti Hrvat da bi bio katolik, nije dovoljno biti Srbin da bi bio pravoslavac. Ti moraš to na etnototalitaristički način izvesti, ti ako želiš biti pravi Hrvat, pravi Srbin, u onom etnoreligijantskom smislu, ti moraš uzeti ustašku odnosno četničku matricu Draže Mihailovića“, naveo je Sekulić.

Prema njegovim rečima, crkveni predstavnici sebe predstavljaju „ne kao pastire, nego kao babice naroda, oni porađaju taj narod“.

„A pri tome hoće da budu vođe, ali ne žele da preuzmu odgovornost na način kao što imaju sekularni lideri. Etnoklerikalizam je balkanski doprinos svetskom religijskom fundamentalizmu“, kazao je Sekulić i dodao da te crkve hramove dižu u svoju a ne u božju čast.

„Pogledaj im samo kalendare mučenika: to su ljudi koji su zapravo stradali na svetovnom ideološkom nivou. One su sada službeno, sa tim kalendarima, postale etnoreligijantske crkve, tamo Boga nema. U tom smislu Bogu je bilo lakše sa komunistima, on je bio zatvoren u sakristiju i nije mogao izaći. A ovde sada nisam siguran može li i u sakristiji opstati“, rekao je Sekulić.

Dodao je da istraživanja pokauju da je u Hrvatskoj i u Srbiji navodno oko 90 odsto vernika, ali je ocenio da je kvalitetnih i iskrenih vernika „možda pet odsto“, dok su svi ostali „sledbenici ideološke matrice“.

Sekulić je ocenio da su kardinal Alojzije Stepinac i episkop Nikolaj Velimirović „etnoreligijantski totemi“

„To je ta nekakva postustaška, postčetnička matrica. Kažu da nije to isto, da neće sada ustaše i četnici ići okolo sa kamom i da će klati… Ali, između klanja i njihovih današnjih pacificikovanih inačica je dovoljan samo mali ideološki pomak i ako im stvoriš uslove – eto kame!“, rekao je Sekulić.

Prema njegovim rečima, sadašnji odnos između države i crkve podseća na srednjovekovlje, kada su crkva i dinastija bili uporište jedne zajednice.

„Dakle, mi se sad vraćamo u civilizacijskom smislu, mi idemo unazad, i to u konačnici vodi prema nestanku. Ako ćemo artikulisati ideje na ovakav način kako se to sada radi, a to je etnonacionalstički, etnoklerikalistički i etnototaliristički koncept, onda je jasno da on samog sebe definitivno vuče u propast“, rekao je Sekulić.

Branko Sekulić je teolog mlađe generacije iz Šibenika, koji je zvanje doktora nauka stekao na Fakultetu protestantske teologije na Univerzitetu Ludwig-Maximilian u Minhenu.

Predavač je na Univerzitetskom centru za protestantsku teologiju Matije Vlačića Ilirika u Zagrebu (od 2017), osnivač je i predsednik Instituta za teologiju i politiku.

Njegovu knjigu „Etnoreligijantstvo u savremenim društvima bivše Jugoslavije: velovi hrišćanske zablude“ objavio je jedan od najuglednijih američkih izdavača, Lexington Books.

Novars

CATEGORIES
Share This