Ispravnost hrane u Srpskoj: Svakog dana bar 5 kontrola

Ispravnost hrane u Srpskoj: Svakog dana bar 5 kontrola

Republički i opštinski inspektori u Srpskoj godišnje obave više od 2.000 kontrola u oblasti proizvodnje i prometa hrane.

Prošlu godinu ispratili smo jezivim snimkom iz jednog tržnog centra u Bihaću, u kojem je miš mirno jeo hljeb sa police.

Ovaj slučaj zabrinuo je sve kupce, jer su miševi prenosioci brojnih zaraznih bolesti, te ponovo pokrenuo pitanje o održavanju higijene u marketima i ispravnosti hrane koja se prodaje građanima.

Iz Inspektorata Republike Srpske uveravaju da je inspekcija za hranu angažovana u svom punom kapacitetu, te da svakodnevno vrše nadzor kod subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom hrane.

– Utvrđivanje higijenski neispravne hrane je u praksi mnogo rjeđe od utvrđivanja raznih nepravilnosti koje za posljedicu mogu imati neispravnu hranu, kao što su: neredovno obavljanje sanitarnih pregleda osoba koje rukuju sa hranom, neredovno pohađanje edukacija o higijeni hrane, neadekvatna higijena prostora i opreme, neredovno ispitivanje sirovina i gotovih proizvoda i slično. Preventivnim kontrolama inspektori svakodnevno sprečavaju nastanak takvih propusta i time štite kolektivna prava i zdravlje potrošača – poručuju iz Inspekcije.

U prošloj godini, u oblasti nadzora „promet hrane“, inspektori su obavili 278 kontrola. Određene nepravilnosti utvrđene su u 120 slučajeva, što je, napominju, u okviru višegodišnjeg prosjeka. Zbog počinjenih prekršaja inspektori su izdali 55 prekršajnih naloga u iznosu od oko 67.000 maraka.

Pored republičke inspekcije, kontrole obavljaju i inspektori jedinica lokalne samouprave, te se u opštinama godišnje izvrši oko 2.000 kontrola. Tako je u 2021. godini obavljeno 2.056 kontrola, od kojih je 637 bilo neuredno, a izdata su 53 prekršajna naloga. Što se tiče prošle godine, podaci će biti dostupni nakon završenog godišnjeg izveštaja.

– Osnovni cilj inspekcijskog nadzora je da hrana koja se prometuje u Republici Srpskoj bude zdravstveno ispravna i bezbjedna za ljudsku upotrebu, a u skladu s parametrima koji su definisani brojnim propisima u oblasti hrane – poručili su iz republičkog Inspektorata, uz ocjenu da se na tržištu Republike Srpske prodaje kontrolisana hrana.

Srpska info

CATEGORIES
Share This