Sud odbacio žalbe advokata: Šefica UIO i njeni saradnici ostaju u pritvoru

Sud odbacio žalbe advokata: Šefica UIO i njeni saradnici ostaju u pritvoru

Šefica Grupe za sprečavanje krijumčaranja Regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH Banjaluka Jelena Majstorović i njene kolege Radenko Popović i Stevo Savić ostaće mjesec dana u pritvoru, jer je Sud BiH odbacio žalbe njihovih advokata na rješenje o pritvoru, potvrđeno je za CAPITAL.

„Ispravno je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da se radi o grupi koja ima hijerarhijsku strukturu kao i da je svaki član grupe imao unaprijed određene planirane uloge i zadatke u izvršenju krivičnih djela koja im se stavljaju na teret“, navodi se u rješenju suda kojim je odbijena žalba.

Dostavljeni dokazi potvrđuju osnovanu sumnju, ocijenio je sud, da je Jelena Majstorović u periodu od 2017. do 2020. godine prvo obavljajući dužnost stručnog saradnika za sprečavanje, krijumčarenje i prekršaje, a od 7. novembra 2018. godine kao šef Grupe za sprečavanje, krijumčarenje i prekršaje organizovala i rukovodila grupom lica kojoj su pristupili i osumnjičeni Radenko Popović i Stevo Savić.

„Postoji osnovana sumnja da su ta lica koja su povezana radi činjenja krivičnih djela u više navrata prekoračili granice svojih službenih ovlaštenja postupajući protivno Zakonu o krivičnom postupku BiH i podzakonskim aktima UIO BiH, te su tako sebi pribavili imovinski korist koja prelazi 50.000 KM“, navodi se u rješenju.

Sud je zaključio da se u ovom trenutku „samo mjerom pritvora može osigurati prisustvo osumnjičenih u svrhu nesmetanog vođenja krivičnog postupka i onemogućavanja osumnjičenima da nastave sa vršenjem krivičnih djela“.

Advokati osumnjičenih Aleksandar Jokić i Miljkan Pucar između ostalog su tvrdili da ne postoji ni objektivni, ni subjektivni dokazi da postoji grupa i krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnog djela, budući da su osumnjičeni djelovali kao službena lica jedinstvenog organa, raspoređeni u timove i grupe sa jasno definisanim radnim zadacima.

Advokati su smatrali da je povreda prava na odbranu i to što se tužilaštvo poziva na listu svjedoka, koja nije dostavljena ni sudu, ni odbrani, ali sud je odbacio njihove tvrdnje i potvrdio odluku o jednomjesečnom pritvoru koja je donesena 23. decembra.

(Capital)

CATEGORIES
Share This