“DEPOT” traži dozvolu “Čistoće” za proširenje deponije

“DEPOT” traži dozvolu “Čistoće” za proširenje deponije

– Regionalna deponija u Ramićima na kojoj, osim Banjaluke, otpad odlaže još sedam lokalnih zajednica skoro je puna, a zbog spora između preduzeća “Depot” koje sa njom upravlja i “Čistoće” koja se u zemljišnim knjigama vodi kao vlasnik nekretnina ne radi se ništa na njenom proširenju.

Kako je vremena sve manje, “Depot” je početkom godine ponudio prijedlog sporazuma na koji je grad Banjaluka suvlasnik oba preduzeća okvirno pristao i sada se čeka stav “Čistoća”.

U dokumentu u koji je CAPITAL imao uvid se navodi kako se on potpisuje radi nesmetane izgradnje sanitarne ćelije za odlaganje komunalnog i ostalog neopasnog otpada na zemljištu na kojem je kao nosilac svojine upisana “Čistoća”, a nosilac prava građenja “Depot” Banjaluka.

“Strane u sporazumu su saglasne da je pravo svojine i posjeda na zemljištu sporno i konstatuju da se između učesnika vode postupci kod Vrhovnog suda RS, Okružnog suda Banjaluka, Okružnog privrednog suda Banjaluka i Osnovnog suda Banjaluka, te da je neizvjestan ishod tih postupaka, kao i da se ne može očekivati rješenje istih u skorije vrijeme”, stoji u ovom aktu.

U njemu se dodaje da su stane u sporazumu saglasne da je nephodno odmah pristupiti izgradnji sanitarne ćelije za odlaganje otpada sa područja Banjaluke i ostalih lokalnih zajednica, čime se omogućava odlaganje u narednih šest godina.

U sporazumu se traži i da “Čistoća” ne pravi probleme “DEPOT-u” prilikom gradnje objekta.

“”Čistoća” bezuslovno dozvoljava da “DEPOT” nesmetano gradi objekat sanitarne ćelije o svom trošku i za vlastite potrebe s tim da će rješavanje pitanja svojine i posjeda na istom biti predmet sudskih postupaka”, navodi se u ovom dokumentu.

Kako predlažu u “DEPOT-u”, sporazum bi na snagu stupio danom njegove zabilježbe kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RGURS).

Prema saznanjima CAPITAL-a, danas je po ovom pitanju u gradskoj upravi u Banjaluci trebao biti održan sastanak predstavnika “DEPOT-a” i najviših gradskih zvaničnika, ali je otkazan jer se nije pojavio niko od gradskih glavešina.

Podsjećamo, u “Čistoći” su ranije kazali kako im prijedlog sporazuma ne odgovara.

„Od nas se traži da dozvolimo gradnju kasete na našoj zemlji, a da od toga kao vlasnici ne dobijemo ništa“, izjavio je ranije za CAPITAL direktor „Čistoće“ Aleksandar Bajić.

Za sada nema naznaka da su promijenili svoj stav.

Treba podsjetiti da su se nedavno u Prnjavoru sastali načelnici više lokalnih zajednica koje su suosnivači preduzeća “DEPOT”, a koji su dali podršku upravi da bude istrajna u pronalasku rješenja.

Sastanku sa čelnim ljudima preduzeća prisustvovalo je rukovodstvo Srpca, Laktaša, Čelinca, Gradiške i Prnjavora, dok se predstavnici Banjaluke, Kneževa i Kotor Vatoša nisu odazvali sastanku.

“Važno je da nastavimo graditi i razvijati “Depot”, a samim tim naše lokalne zajednice činiti čistijim i urednijim”, poručio je nakon sastanka gradonačelnik Prnjavora, Darko Tomaš.

Inače, spor oko zemljišta između „Čistoće“  i „Depota“ traje nekoliko godina. RUGIP je u novembru 2020. utvrdio kako “Čistoća”, koja je sa njom upravljala do 2004. godine ima pravo svojine.

Grad Banjaluka, DEPOT i Pravobranilaštvo su to osporavali, sve do presude Okružnog suda u Banjaluci donesene početkom avgusta prošle godine gdje su njihove tužbe odbijene kao neosnovane.

CAPITAL: Dejan Tovilović

CATEGORIES
Share This