Krišto: Savjet ministara može podstaći pripreme za popis stanovništva

Krišto: Savjet ministara može podstaći pripreme za popis stanovništva

– Dva su ključna elementa koja moraju biti definisani, a to su budžet i datum početka popisa stanovništva, a oni ne mogu biti definisani bez utvrđivanja svih drugih popisnih elemenata – istakla je Krišto.

Ona je podsjetila da se zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova usvaja onda kada su formalno utvrđene sve pojedinosti, kao što su datum početka popisa, popisna pitanja, iznos finansiranja, mapa popisnih krugova, metodološki dokumenti, sprovođenje nabavke IT opreme i niz drugih.

– Nakon provođenja svih ovih aktivnosti Agencija za statistiku BiH sa entitetskim statističkim zavodima izradiće nacrt zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, te ga uputiti ka Savjetu ministara, koji ga upućuje u dalju zakonodavnu proceduru – rekla je Krišto, odgovarajući na delegatsko pitanje Zlatka Miletića u vezi sa činjenicom da je popis stanovništva u BiH sproveden 2013. godine, a još nema nagovještaja o novom.

Komentarišući dobijeni odgovor, Miletić je rekao da u budžetu za iduću godinu treba planirati potrebna sredstva za ove namjene, za šta je, prema njegovim riječima, potrebno više od 40 miliona KM.

SRNA

CATEGORIES
Share This