Šta treba da znate prije podizanja kredita?

Šta treba da znate prije podizanja kredita?

Imate u platu podizanje kredita, ali niste sigurni odakle da počnete, niti šta vam je potrebno? Kako ne biste imali nedoumice odlučili smo provjeriti koje uslove je potrebno ispuniti te vam u nastavku donosimo više informacija.

Odaberite koji kredit vam treba

Za početak je potrebno odrediti za šta vam novac od kredita treba, odnosno odabrati koja vam vrsta kredita treba, te da li je to namjenski ili nenamjenski kredit.

O tome zavise i uslovi za dobijanje kredita, ali i koliko će iznositi kamata. Ipak, uslovi kreditiranja se razlikuju od banke do banke.

Upravo zbog toga, čim odredite koji ćete kredit uzeti, otiđite do poslovnice banke u kojoj imate otvoren tekući račun i raspitajte se o vrstama kredita i uslovima koje nude.

Takođe, nemojte se raspitivati samo u jednoj banci, već otiđite i u poslovnice drugih banaka te se i kod njih raspitajte za uslove. Nakon što ste prikupili sve ponude, odaberite banku i kredit koji najviše odgovara vašim potrebama i mogućnostima.

U odabranoj banci dobićete uputstva koje sve dokumente treba da donesete kako bi se krenulo u realizaciju kredita.

Treba da budete kreditno sposobni

Da biste dobili kredit neophodno je da budete kreditno sposobni, odnosno da zadovoljavate određene uslove.

Prije svega najbitnija stavka je da ste zaposleni na neodređeno, odnosno da imate stalna mjesečna primanja i neopterećeni dio plate.

Za neke kredite biće vam potrebni žiranti koji daju pravo banci da u slučaju neredovne otplate kredita banka otplatu može potraživati i od njega.

U nekim slučajevima banka zahtijeva i druge instrumente osiguranja, na primjer, kod stambenog kredita hipoteku nad nekretninom, polisu životnog osiguranja i sl.

Nakon što ste dobili kredit, slijedi onaj teži, dugotrajniji dio, a to je otplata kredita, pa je savjet da prilikom njegovog odabira vodite brigu o tome da ga treba i otplatiti.

Naknada za obradu

Kad uzimate kredit u banci najčešće ćete morati platiti i naknadu za obradu kredita. Većina banaka, ako ne i sve, prilikom podizanja kredita naplaćuju jednokratnu naknadu za njegovu obradu.

Ta naknada se plaća prilikom odobrenja kredita, a koliko će ona iznositi zavisi od vrste kredita i politike banke, a naplaćuje se jednokratno.

Najčešće se naknada za obradu kredita vrši odricanjem od iznosa kredita prilikom njegovog korištenja. Osim toga, neke banke imaju promotivna razdoblja kada vas oslobađaju naknade za obradu kredita.

Obračun kamata

Postupak kako izgleda obračun kamata na kredite treba znati svako ko ima kredit, a to se jednostavno računa.

Naime, kamata se najčešće izražava kroz kamatnu stopu, što predstavlja stopu pomoću koje se računaju kamate za posuđeni novac. Može se reći kako je kamatna stopa određena cijena koju plaćamo za korištenje novca koji nam je posuđen. Kamatna stopa se najčešće računa u postotku i to godišnje.

Na primjer, ako vas zanima možete i samostalno okvirno izračunati rate nenamjenskog kredita i tada se možete poslužiti brojnim online kreditnim kalkulatorima koje možete pronaći na stranicama raznih banaka.

Međutim, najbolje je bankaru postaviti pitanje kako se obračunava kamata na kredite, jer će vam on pomoći u odabiru kredita koji je najpovoljniji za vaše finansijsko stanje.

Vrste kamatnih stopa

Kada je riječ o zaduživanju, kamatna stopa bi trebalo da bude vodilja prilikom donošenja odluke kod ugovaranja kredita.

Da biste donijeli pravu odluku potrebno je razumjeti razliku između fiksne i promjenjive kamatne stope.

Fiksna kamatna stopa je ona koja nije promjenjiva, a njena visina je definisana ugovorom te ostaje ista tokom ukupnog vremena otplate kredita.

Promjenjiva (varijabilna) kamatna stopa se, s druge strane, mijenja tokom ugovornog perioda, pa se tako i kamata koju je klijent obavezan platiti mijenja tokom ugovornog razdoblja. Da li će visina kamate rasti ili će se smanjiti ovisi o budućem kretanju kamatnih stopa. U skladu s tim ova vrsta kamatne stope nosi veću neizvjesnost po pitanju budućih plaćanja i isplata te ima i veći rizik.

Glas Srpske

CATEGORIES
Share This