Sjednica Narodne skupštine Srpske: Na dnevnom redu Deklaracija usvojena na Svesrpskom saboru

Sjednica Narodne skupštine Srpske: Na dnevnom redu Deklaracija usvojena na Svesrpskom saboru

Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi danas da razmatra Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, usvojenu na Svesrpskom saboru.

UDeklaraciji se među 49 zaključaka, stavova i ciljeva navodi da Svesrpski sabor konstatuje da srpski narod predstavlja jedinstvenu cjelinu.

Srpski narod je kroz istoriju imao više država sa različitim nazivima, te polaže pravo da baštini svoju bogatu tradiciju – piše u tekstu Deklaracije.

Svesrpski sabor konstatovao je neophodnost srpskog nacionalnog okupljanja, te odlučio da je potrebno redovno održavati ovaj sabor, i to svake dvije godine, a na njemu bi se razmatrala najvažnija nacionalna pitanja ujedinjeno, uz učešće predstavnika Srbije i Republike Srpske, kao i ostalih predstavnika srpskog naroda iz regiona i svijeta.

Svesrpski sabor naglasio je da je Republika Srpska jedinstven i nedjeljiv ustavnopravni subjekt koji samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije u skladu sa Ustavom BiH – Aneksom četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma i čija teritorija ne može biti otuđena mimo Ustava i zakona Republike Srpske.

– Svesrpski sabor ne podržava rezoluciju o Srebrenici za koju su glasale 84 države u Generalnoj skupštini UN, dok je 109 država bilo protiv, uzdržano ili nije glasalo. Tom rezolucijom izvršen je pokušaj kolektivnog okrivljavanja cijelog srpskog naroda, koji je neprihvatljiv i ne može biti sproveden u djelo – navedeno je u tekstu Deklaracije.

U tekstu je istaknuto da će Deklaracija, nakon usvajanja na Svesrpskom saboru, biti ponuđena na usvajanje narodnim skupštinama Srbije i Srpske kako bi se obezbijedila njena puna primjena u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.

Na predloženom dnevnom redu Desete redovne sjednice parlamenta Srpske je 20 tačaka jer je dnevni red juče dopunjen na zahtjev Vlade Republike Srpske sa tri tačke – Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o bankama Republike Srpske, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono razvojnoj banci Republike Srpske i Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o unutrašnjem platnom prometu, sve po hitnom postupku.

O ove tri tačke vodiće se objedinjena rasprava. Sjednica će početi u 12 časova.

Srpskainfo

CATEGORIES
Share This