Zašto su lokalne zajednice isključene iz odlučivanja?

Zašto su lokalne zajednice isključene iz odlučivanja?

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na jučerašnjoj sjednici i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

NSRS je prethodno da sjednici održanoj 22. decembra 2023. godine usvojila Nacrt ovog zakona nakon čega je upućen u javnu raspravu. Javne rasprave su održane u januaru ove godine u Gacku, Zvorniku, Prijedoru i Banjaluci.

Najviše pažnje privukla je stavka iz Nacrta zakona kojom se uvodi odredba da za odobravanje istraživanja mineralnih sirovina neće biti potrebna saglasnost lokalne samouprave, kao ni mišljenje o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Obrazloženje je bilo, između ostalog, da u opštinama „nema dovoljno stručnih ljudi“ koji bi mogli odlučiti o istraživanjima. Takođe, na protivljenje je naišla i odbredba da za odobravanje geološkog istraživanja više neće biti potrebno mišljenje nadležnog organa o potrebi sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu

Kontroverzna je izmijenjena odredba kojom se uređuje najveća dozvoljena količina mineralne sirovine koja se može uzeti s ciljem ispitivanja kvaliteta i hemijsko-tehnoloških svojstava – umjesto do sada propisanih 200 metara kubnih najveća dozvoljena količina iznosila je do 10.000 metara kubnih.

U izvještaju o javnim raspravama koji je priložen u skupštinskim materijalima uz konačnu verziju Zakona, Ministarstvo energetike i rudarstva RS obrazložilo je usvojene i odbijene primjedbe Ministarstvo je uvažilo primjedbe Republičkog zavoda za geološka istraživanja da se jasnije definišu istražni radovi i pojam terenskih istražnih radova umjesto pojmova „invazivnih i neinvazivnih“ istražnih radova.

Uvažena je primjedba „Ibis inženjering“ iz Banjaluke da se kao koncesionar definišu ne samo oni koji vrše eksploataciju već i oni koji vrše istraživanje.

Uvažena je i primjedba Republičke uprave za inspekcijske poslove koja sugeriše da je potrebno angažovanje stručnog nadzora i u toku istraživanja koja se sprovode u toku eksploatacije.

Ministarstvo se pozvalo na zakon: „Lokalne samouprave nisu nadležne za istraživanja“

Na javnim raspravama zabilježe su brojne primjedbe učesnika koji su istakli da jedinice lokalne samouprave moraju biti uključene u postupak odobravanja detaljnih geoloških istraživanja, te da podnosilac mora tražiti mišljenje nadležnog organa o potrebi sprovođenja procjene uticaja.

„Ove primjedbe su analizirane, te je odlučeno da se uvaže na način kako je to definisano Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o zaštiti životne sredine i Pravilnikom o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu „, kažu u Ministarstvu.

Šta ovo znači? Ministarstvo obrazlaže da prema važećem Zakonu o lokalnoj samoupravi, jedinice lokalne samouprave nemaju nadležnost da daju saglasnost na istraživanje.

„Članom 17. predmetnog zakona propisano je da jedinica lokalne samouprave ima pravo da se bavi pitanjima od lokalnog interesa koja nisu isključena iz njene nadležnosti niti dodijeljena nekom drugom nivou vlasti. Zakonom o geološkim istraživanjima uređuju se vrste geoloških istraživanja, uslovi i način izvođenja istih.

Prema ovom zakonu, odobravanje detaljnih geoloških istraživanja mineralnih sirovina, je u nadležnosti Vlade Republike Srpske, ukoliko se dodjeljuju koncesije za istraživanja, za koja je to zakonom propisano ili u nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva za istraživanja mineralnih sirovina za koja nije neophodna koncesija.

Ovo jasno ukazuje da jedinice lokalne samouprave nisu nadležne za odobravanje detaljnih geoloških istraživanja. Te da saglasnosti od jedinice lokalne samouprave, kako je to definisano važećim zakonom nije u skladu sa članom 17. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Iz tog razloga utvrđeno je da je od jedinice lokalne samouprave, a u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, prije odobravanja detaljnih geoloških istraživanja neophodno tražiti informaciju o stanju predloženog obuhvata u prostornoplanskoj dokumentaciji“.

Navodi se i da je nosilac prava na istraživanje, ukoliko želi da istražuje na zemljištu koje je u svojini jedinice lokalne samouprave, dužan da riješi imovinsko-pravne odnose sa jedinicom lokalne samouprave na način propisan Zakonom o lokalnoj samoupravi, tj. da pribavi saglasnost nadležnog organa.

Za istraživanje nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu?

Na primjedbe o potrebi sprovođenja procjene uticaja, u Ministarstvu je utvrđeno da prema Pravilniku o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu koji je donesen na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine „istraživanja ne spadaju u projekte za koje se sprovodi procjena uticaja“.

„Članom 3. ovog pravilnika propisano je da Ministarstvo za prostorno uređenje u pojedinačnim slučajevima odlučuje o potrebi sprovođenja procjene uticaja za projekte koji se između ostalog odnose na dubinsko bušenje i to posebno kad je riječ o geotermalnim bušenjima, bušenjima radi skladištenja nuklearnog materijala i bušenja s ciljem vodosnabdijevanja, sa izuzetkom bušenja radi ispitivanja stabilnosti tla“.

U Ministarstvu navode da je uvažena primjedba učesnika javnih rasprava prema kojoj je istaknuto da su količine mineralne sirovine, koje su definisane nacrtom, a koje se mogu u toku istraživanja za potrebe ispitivanja kvaliteta i hemijsko-tehnoloških svojstava mineralne sirovine velike.

„Ova primjedba je analizirana nakon čega je odlučene da se u ovom članu u stavu 1. jasno definišu mineralne sirovine i količine koje se mogu uzeti u fazi istraživanja za potrebe ispitivanja kvaliteta i hemijsko-tehnoloških svojstava mineralne sirovine“, zaključeno je.

(MONDO)

CATEGORIES
Share This