Potpisan Memorandum sa Tehnološkim fakultetom: Zajednički cilj razvrstavanje kućnog otpada u Opštini

Potpisan Memorandum sa Tehnološkim fakultetom: Zajednički cilj razvrstavanje kućnog otpada u Opštini

Opština Lopare je potpisala Memorandum o saradnji sa Tehnološkim fakultetom u Zvorniku koji se odnosi na aktivnosti vezane za smanjenje zagađenosti životne sredine na teritoriji opštine.

Saradnja će obuhvatati različite projekte i aktivnosti u oblasti ekologije i drugim oblastima.
Akcenat Memoranduma je projekat koji se odnosi na razvrstavanje kućnog otpada na teritoriji opštine Lopare.

Kako je izjavio načelnik Lopara Rado Savić, Opština Lopare je zainteresovana za realizaciju projekta razvrstavanja kućnog otpada.

„Dodatno smo podstaknuti i činjenicom da će naš partner na projektu biti Tehnološki fakultet u Zvorniku“, rekao Rado Savić, načelnik opštine Lopare.

Savić je dodao da će ovaj projekat biti veoma važan za smanjenje zagađenosti okoline, ali i za rasterećenje lokalnog komunalnog preduzeća koje će moći lakše i bolje funkcionisati.

Takođe, kako je Rado Savić izjavio, postoji i lokalno privatno preduzeće koje je zainteresovano za sakupljanje razvrstanog otpada.

„Siguran sam da će ovaj projekat uspjeti, iz razgovora sa građanima vidim ogromnu podršku lokalnog stanovništva u ovakvom načinu rješavanja problema čvrstog otpada“, izjavio je Savić.

Ideja projekta potekla je od Jagode Krsmanović koja je u toku master studija na fakultetu napisala projekat o razvrstavanju kućnog otpada na teritoriji opštine Lopare.

Kako je izjavila Krsmanovićeva, „Zadovoljna sam što je potpisan ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji između Opštine Lopare i Tehnološkog fakutlteta u cilju realizacije ekološkog projekta „Razvrstavanje kućnog otpada na području opštine Lopare. Cilj ovog projekta je poboljšanje ekoloških uslova, što će imati direktan uticaj na 12 000 stanovnika kojima bi se obezbijedili bolji uslovi života, a indirektno preko smanjenja zagađenja vode, vazduha i zemljišta“, istakla je Jagoda Krsmanović.

Dekan Tehnološkog fakulteta Dragan Vujadinović rekao je da će se kroz projekat razvrstavanja kućnog otpada riješiti problem čvrstog komunalnog otpada.

„Ovim Memorandumom predviđena je zajednička saradnja, a kroz projekat ćemo moći da riješimo pitanje implementacije i upravljanja čvrstog komunalnog otpada na teritoriji opštine Lopare koji obuhvata domaćinstva na gradskim i ruralnim područjima“, zaključio je Vujadinović.

Opština Lopare

CATEGORIES
Share This