Vlada i sindikat primjenjivali neustavan ugovor

Vlada i sindikat primjenjivali neustavan ugovor

Ustavni sud Republike Srpske odlučio je danas da odluka o primjeni odredaba posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske koju je donijela Vlada RS, nije u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o vladi i Zakonom o radu.

Kako se navodi u saopštenju Ustavnog suda, ni posebni kolektivni ugovor o izmjenama posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu.

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS je podnio 21. februara prošle godine inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti posebnog kolektivnog ugovora o izmjenama posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne uprave RS koji su zaključili Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS i Sindikat uprave RS.

Godinu i jedan dan kasnije utvrđeno je da neustavnost ovih akata proizlazi iz činjenice da Vlada Republike Srpske nije imala ovlašćenje da donese osporenu odluku i da njome uređuje pitanje primjene posebnog kolektivnog ugovora.

“To je isključivo pravo potpisnica ugovora koje saglasnom izjavom volja mogu regulisati pitanje produženja njegovog važenja, pa time i primjene tog akta. U odnosu na posebni kolektivni ugovor o izmjenama posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, Ustavni sud je utvrdio da je isti zaključen suprotno Zakonu o radu, odnosno nakon prestanka važenja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave RS. Tim je, po ocjeni suda, osporenim propisivanjem narušeno i ustavno načelo zakonitosti akata”, navedeno je u saopštenju Ustavnog suda RS.

Zelenović: Krivične prijave protiv Senke Jujić i drugih odgovornih
Prema riječima predsjednika granskog sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS Branka Zelenovića, nakon ove odluke Ustavnog suda RS, biće podnesene krivične prijave protiv ministarke Senke Jujić i odgovornih osoba koje su potpisale ove dokumente i insistirali godinu dana na njihovoj primjeni, iako bi upravo oni morali biti svjesni njihove neprimjenjivosti.

“Ministarka Senka Jujić potpisala je sa Sindikatom uprave RS ovaj ugovor, a nas je izbacila iz potpisivanja. Napravili su izmjene i dopune kolektivnog ugovora za lokalnu samoupravu, a bili su svjesni da su neustavne i nezakonite. Ne možeš dopunjavati i mijenjati dokument koji je davno prestao da važi i oni su to morali znati”, kaže Zelenović za portal CAPTAL.

On objašnjava da su prije podnošenja inicijative upozoravali ministarku i javnost da je to neustavno, ali da svjesno nisu uvaženi i da su ih namjerno zaobišli i ignorisali, iako su reprezentativni sindikat.

“Prekršen je i Ustav i zakoni. Čak je i Vlada prekršila zakon, jer se dva sindikata nisu mogla dogovoriti pa su oni donijeli odluku da produže važenje ugovora, a to nije u njenoj nadležnosti i direktno krši zakon. Morao se formirati novi odbor i da sindikati sa ministarstvom sačine novi kolektivni ugovor, da se sve uradi ispočetka, utvrdi cijena rada i sve ostalo što ide. Svjesno smo preskočeni”, kaže Zelenović.

Objašnjava da su se odredbe nevažećeg kolektivnog ugovora primjenjivale, ali ne u svim lokalnim upravama. Jednoj grupi radnika su, kaže, povećane plate tim odredbama, a prije toga nisu planirali budžet koji bi to pokrio.

“Napravljeno je dosta nesuglasica između platnih razreda. Na primjer, nekvalifikovani radnici platama su stizali iznose za srednju stručnu spremu, koja se nije mijenjala. Za ovo što su izazvali, najviše je kriva ministarska i ona je morala biti svjesna šta radi. Nama je nanesena šteta i moraće neko da odgovara”, rekao je Zelenović.

U Ministarstvu lokalne uprave i samouprave RS smo pokušali da dobijemo komentar na novonastalu situaciju i da saznamo kakve su posljedice nakon godinu dana primjenjivanja neustavnog i nezakonitog posebnog kolektivnog ugovora o radu, ali tamo nismo našli osobu koja bi mogla da nam danas odgovori.

(Capital)

CATEGORIES
Share This