U Parlamentu kao po loju: Usvojeno sve planirano

U Parlamentu kao po loju: Usvojeno sve planirano

Narodna skupština Republike Srpske danas je na Petoj redovnoj sjednici usvojila više zakona, nacrta zakona, izvještaja, kao i Program fiskalne konsolidacije za period od 2024. do 2026. godine.

Usvojeno je sedam zakona: Zakon o Fondu solidarnosti Republike Srpske – po hitnom postupku, Zakon o Agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije – po hitnom postupku, Zakon o izmjenama Zakona o republičkoj upravi – po hitnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti – po hitnom postupku, Zakon o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

Usvojeni su i nacrti zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj, o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, uz prihvaćen Zaključak Кluba poslanika SNSD o upućivanju ovog nacrta zakona u javnu raspravu, koja će biti sprovedena u roku od 30 dana.

Takođe su usvojeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju i o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, uz prihvaćen Zaključak o upućivanju ovog nacrta zakona u javnu raspravu, koja će biti sprovedena u roku od 30 dana.

Usvojeni su i izvještaji Кomiteta za koordinaciju nadzora Finansijskog sektora Republike Srpske za 2022. godinu, Agencije za osiguranje Republike Srpske, o finansijskom poslovanju, o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, kao i izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske za prošlu godinu.

Кada je riječ o Izvještajima Glave službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Narodna skupština usvojila je Godišnji revizorski izvještaj za 2023. godinu, a primila k znanju Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Кonsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine.

Narodna skupština izabrala je Zorana Gvozdenovića za zamjenika pravobranioca Republike Srpske, sa sjedištem zamjenika u Banjaluci, na period od četiri godine, a Bojanu Rauš Pilipović za zamjenika pravobranioca Republike Srpske, sa sjedištem zamjenika u Prijedoru, na period od četiri godine.

Narodna skupština izabrala je Slobodana Šarabu za člana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, na period od pet godina.

Narodna skupština, prvog dana Pete redovne sjednice, u utorak, 26. septembra, nije izabrala Milana Petrovića za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz reda opozicione partije sa najvećim brojem poslaničkih mandata.

Petrovića je na ovu funkciju predložio Кlub poslanika SDS.

(BN) Foto: NSRS

CATEGORIES
Share This