SDS: Posljedice pogrešnih politika trpe građani

SDS: Posljedice pogrešnih politika trpe građani

Iako se priča da nema sankcija, kaže on, već da se sankcionišu politike i političari, ipak se na ovaj način sankcionišu građani i to je istina.

– Politike i na entitetskom i na državnom nivou se svode isključivo na podjelu pozicija. Rješenja za važna politička pitanja izostaju a građani su ti koji trpe posledice, istakao je Milan Miličević, v.d. presjednika Srpske demokratske stranke.

„Postoji značajan broj milionskih projekata koje se finansiraju preko Evropske investicione banke koji se trenutno realizuju u preko 25 lokalnih zajednica širom BiH. To su projekti koje mi sami nikada ne bismo mogli da finansiramo. Mnogi od tih projekata pogrešnom političkim  odlukama su danas zaustavljeni“, pojasnio je Miličević.

Iako se priča da nema sankcija, kaže on, već da se sankcionišu politike i političari, ipak se na ovaj način sankcionišu građani i to je istina.

“Trenutno imamo izabrane predstavnike za inoksone funkcije sa veoma niskim procentom realne podrške jer je politička scena svjesno usitnjena. Na izbore izađe po 80 do 100 političkih subjekata. Oni su namjerno napravljeni radi trgovine biračkim odborima. Uvođenje dvokružnog sistema politička trgovina bi se suzbila i dobili bismo mnogo realniju sliku u drugom izbornom krugu. To je nešto što postoji u demokratskim zemljama”, poručio je prvi čovjek SDS-a.

“Pored dvokružnog izbornog sistema potrebno je i povećavanje cenzusa na 5%  jer bi na taj način one političke partije koje se prodaju jednima ili drugima a nastale su zbog političke korupcije bi iščezle”, zaključio je Miličević.

(BN) Foto: BN

CATEGORIES
Share This