Kojim institucijama i političarima građani BiH vjeruju, a u koga nemaju povjerenja

Kojim institucijama i političarima građani BiH vjeruju, a u koga nemaju povjerenja

Međunarodni republikanski institut (IRI) uradio je ankete o brojnim političkim pitanjima i stajalištima na Zapadnom Balkanu u 2024. godini, uključujući i Bosnu i Hercegovinu te došao do zanimljivih podataka o popularnosti pojedinih političara.

Istraživanje je provedeno od drugog februara do petog marta 2024. godine, a istraživanje je bilo prilagođeno regijama, mjestu stanovanja, godinama, spolu i nacionalnoj pripadnosti prema rezultatima popisa iz 2013. godine. Uzorak je bio 1.225, a stopa odgovora 40 posto.

Prema ovoj anketi, najpozitivniji pogled građani imaju prema lideru DF-a i članu Predsjedništva Željku Komšiću. 18 posto ispitanih je kazalo da ima jako povoljno mišljenje, a 24 posto je kazalo da ima donekle povoljno mišljenje. O Komšiću je 35 posto imalo jako nepovoljno mišljenje, a 16 posto donekle nepovoljno mišljenje.

O ministru vanjskih poslova Elmedinu Konakoviću šest posto je imalo jako povoljno mišljenje, 24 posto donekle povoljno. Sa druge strane 33 posto ispitanika je imalo jako nepovoljno, a 19 posto donekle nepovoljno. Zanimljivo je da 12 posto anketiranih nikada nije čulo za lidera Naroda i pravde.

Grafikon: Iri.org

Grafikon: Iri.org

Na premijera Federacije BiH Nermina Nikšića pet posto gleda jako povoljno, 22 posto donekle povoljno, isti procenat je i onih koji imaju donekle nepovoljno mišljenje o Nikšiću. Jako nepovoljno mišljenje o Nikšiću je imalo 34 posto ispitanih.

Prema rezultatima ankete, čak 17 posto ispitanih nikada nije čulo za lidera Naše stranke i državnog ministra prometa i komunikacija Edina Fortu. Sedam posto o Forti ima jako povoljno mišljenje, 18 posto donekle povoljno, 19 posto donekle nepovoljno, a jako nepovoljno mišljenje 32 posto.

O lideru najveće opozicione stranke u državi Bakiru Izetbegoviću je 59 posto imalo jako nepovoljno mišljenje, 15 posto donekle nepovoljno, dok je 11 posto imalo jako povoljno, a 13 posto donekle povoljno mišljenje.

Milorad Dodik je jako nepovoljno označen kod 58 posto ispitanih, kod 16 posto donekle nepovoljno, 16 posto je imalo i donekle povoljno mišljenje o Dodiku, dok je šest posto imalo jako povoljno mišljenje.

Lider HDZ-a Dragan Čović je jako povoljan u očima devet posto anketiranih, donekle povoljan kod 13 posto, donekle nepovoljan kod 18 posto, a jako nepovoljan kod 53 posto ispitanih.

Predsjednik PDP-a i jedan od lidera opozicije u RS-u Branislav Borenović je kod četiri posto anketiranih izazvao jako povoljno mišljenje, donekle povoljno kod 17 posto, donekle nepovoljno kod 19 posto, a jako nepovoljno kod 36 posto anketiranih. 16 posto nije nikada čulo za Borenovića.

Na pitanje kojem političaru najviše vjerujete, a koji je drugi na listi čak 62 posto anektiranih je kazalo da ne vjeruje nijednom, a 9 posto da ne zna ili je odbilo odgovoriti.

Ipak, za Željka Komšić je šest posto kazalo da ima povjerenja u njega, za četiri posto je bio na prvom mjestu, a na drugom mjestu dva posto. Za pet posto ispitanih je Milorad Dodik bio političar u kojeg imaju najviše povjerenja.

Sličan broj ispitanih je imao i povjerenje u Bakir Izetbegovića, četiri posto je imalo najviše, a za oko jedan posto je Izetbegović bio druga osoba u koju imaju najviše povjerenja. U člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića je tri posto imalo povjerenje, a za jedan posto je bio po drugom osobu po povjerenju.

Povjerenje u institucije BiH

Najveće ukupno povjerenje građani u Bosni i Hercegovini imaju u policiju, 75 posto vjeruje policiji, 25 ima veliku vjeru u policiju, a 50 posto donekle povjerenje. U religijske institucije povjerenje ima 72 posto, 36 posto veliku vjeru, a 36 posto donekle vjeru.

Grafikon: Iri.org

Grafikon: Iri.org

U Oružane snage vjeruje 64 posto ispitanih, 23 posto ima veliko povjerenje, a 41 posto donekle vjeruje. U medije donekle povjerenje ima 47 posto ispitanih, a sedam posto veliko povjerenje. Najmanje povjerenje imaju političke stranke, samo 18 posto donekle vjeruje u političke stranke, a tri posto u potpunosti vjeruje. Čak 46 posto građana nikako ne vjeruje političkim strankama, a 32 posto donekle ne vjeruje.

Klix

CATEGORIES
Share This