Inspekcija naredila isplatu dvije plate radnicima “Nove Borje”

Inspekcija naredila isplatu dvije plate radnicima “Nove Borje”

Inspekcija rada naredila je vlasniku “Nove Borje” Stojku Petkoviću da isplati radnicima plate za septembar i oktobar 2023. godine, te da uskladi pismeni obračun zarada koji se uručuje zaposlenima, rekli su u Inspektoratu RS za portal CAPITAL.

Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektor će nadležnom sudu podnijeti prekršajnu prijavu, a maksimalna kazna koju poslodavac može platiti je 2.200 maraka.

Utvrđeno je da su za kontrolisane radnike predočene platne liste za juni, juli i avgust ali koje oni nisu potpisali. Kako je Zakonom o radu propisano da se plata isplaćuje najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni, kažu da još uvijek nisu istekli rokovi i nije bilo zakonskog uporišta da nalaže i isplatu zarada za novembar.

U Inspektoratu su objasnili da im se 23. novembra javilo 47 radnika koji su tražili inspekcijsku kontrolu. Dan ranije, radnicima je usmeno saopšteno na kraju radnog vremena da prestaju sa radom i da su do daljeg na čekanju. Niko od njih tada nije dobio pismeni dokaz o slanju na čekanje. Međutim, na dolazak poslodavca zbog inspekcijske kontrole se čekalo više od 12 dana, a onda je kontrola trajala još nekoliko dana.

“Za svakog pojedinačnog radnika od njih 47, inspektor je zapisnikom konstatovao činjenično stanje, što je iziskivalo i određeno vrijeme s obzirom na to da je riječ o većem broju radnika”, rekli u Inspektoratu RS.

Za to vrijeme, radnici koji nisu dobili plate preko 100 dana, nastavili su se svakodnevno okupljati u pogonima.

Prije četiri dana fizički su pokušali spriječiti kamione “Ema Konjuh International” da odvezu mašine iz kruga fabrike tvrdeći da su njihove i da je ugovor o prodaji potpisan ranije.

Bez doprinosa pet godina

Većina radnika „Nove Borje“ plate nije dobila od avgusta, a jedan dio njih čak od marta. Ovi posljednji, poslodavca su tužili zbog nezakonitog obračuna zarada koji je bio ispod zakonskog minimuma i dolazio je u kovertama, pa je sud presudio u njihovu korist. Oni nakon toga više uopšte nisu dobili plate.

Svim radnicima “Nove Borje” doprinosi nisu uplaćeni od maja 2018. godine. Radnici ove fabrike potvrdili su CAPITAL-u da su samohrane majke i oni koji slave krsnu slavu ovih dana od poslodavca dobili od 400 do 600 maraka u kešu. U pitanju je 12 ranika, od stotinjak koliko ih je zaposleno u ovoj fabrici.

Kada su u pitanju obaveze prema “Novoj Borji” koje je “Interlignum” preuzeo od 2. juma 2017. godine kada je kupio ovo preduzeće, u Investiciono – razvojnoj banci  (IRB) RS su za CAPITAL da su one ispunjene.

Naime, „Interlignum“ je bio u obavezi da u trogodišnjem periodu na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom zapošljava određen broj radnika, i to u prvoj godini 150, u drugoj  200, a u trećoj 250 radnika.

Takođe, „Interlignum“ se obavezao da će uložiti 4,7 miliona KM i to najmanje četiri miliona u prvih devet mjeseci prve godine, ostalo u drugoj, a da će ostvariti najmanje 65 odsto projektovanog poslovnog prihoda iz poslovnog plana.

“IRB RS je izvršila jednu prijevremenu i tri redovne kontrole, kojima je konstatovano izvršenje svih obaveza iz predmetnog ugovora”, rekli su nam u IRB RS.

I Poreska uprava RS je preduzela mjere prinudne naplate, uključujući i mjere nakon donošenja rješenja o ukidanju rješenja o odgođenom plaćanju poreskog duga.

“Te mjere prinudne naplate podrazumijevaju blokadu žiro računa, upis zakonske hipoteke na nekretninama poreskog dužnika, provjera posjedovanja hartija od vrijednosti, te pljenidba pokretnih stvari, uključujući i pokretne stvari koje su bile založene kao obezbjeđenje plaćanja reprogramiranih obaveza“, rekli su.

Sprovođenjem gore navedenih mjera prinudne naplate, Poreska uprava Republike Srpske je od poreskog obveznika “Nova Borja” do sada naplatila dio dugovanja. Takođe, Osnovni sud u Tesliću 26. 10. 2023. godine donio je rješenje o izvršenju na nekretninama “Nova Borja” Teslić, a po zahtjevu Poreske uprave Područni centar Doboj.

(CAPITAL) Foto: CAPITAL

CATEGORIES
Share This