Brojni problemi u pravosuđu, 300.000 predmeta čeka

Brojni problemi u pravosuđu, 300.000 predmeta čeka

Brojni su problemi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, prije svega sporost pravosudnog sistema. Preko 300 hiljada predmeta čeka svoj epilog. Ništa manji problem je i nedovoljna efikasnost u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Najvažnije za bosanskohercegovačko društvo i pravosuđe je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Nadam se da su svi svjesni ako ne napravimo značajnije iskorake u ovoj oblasti kako tužilaštva tako i sudovi, a na kraju i VSTS da će percepcija javnosti o radu i o kvalitetu rada prije svega sudova i tužilaštava, a i VSTS-a biti negativna“, kaže Halil Lagumdžija, predsjednik VSTS-a BiH.

Prije dvije godine je bila procjena Evropske komisije o stanju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, nakon čega je preduzet niz mjera.

„Organizovali smo sastanke i sa sudom BiH, tužilaštvom BIH, sa sudovim i tužilaštvima entiteskog nivoa koji procesuiraju ovu vrstu predmeta. Donijeli smo smjernice, zaključke i postoje određena unapređenja, određena unapređenja, ali kako ja to znam reći još uvijek to nije dovoljno dobro, nemamo još uvijek dovoljno tog finalnog proizvoda, nemamo dovoljno osuđujućih presuda, mada je od tada pa do sada u značajnoj mjeri povećan procenat osuđujućih u odnosu na oslobađajuće“, navodi Lagumdžija.

Preko 300 hiljada predmeta čeka epilog u Bosni I Hercegovini. Lagumdžija navodi da se rade velike stvari po pitanju efikasnosti.

„Pokušavamo u krivičnom domenu poboljšati prije svega efikasnost glavnog pretresa. Dali smo smjernice da se ovi veliki, značajni predmeti moraju suditi najređe svakih 7 dana, a u gro slučajeva to se i poštuje, tamo gdje se poštuje, pratimo, vidjećemo, pa spremni smo i voditi disciplinske protiv onih koji tu određenu procesnu disciplinu ne poštuju.“

U BiH i dalje nedostaje jedan uspostavljen sistem rješavanja predmeta organizovanog kriminala i korupcije, a bolje rješavanje ovih predmeta je od ključne važnosti u jačanju vladavine prava navodi šef Misije OEBS-a u BiH.

„Najveći broj predmeta koji dugo traju je u građanskom sudovanju, gdje se pokušava kroz reformu žalbenog parničnog postupka doći do što efikasnijeg rješenja i nadaju se da će ih u tome pratiti izvršna i zakonodavna vlast“, navodi Lagumdžija.

(BN) Foto: BN

CATEGORIES
Share This