Vlada prešla sve granice, Fiskalni savjet digao glas

Vlada prešla sve granice, Fiskalni savjet digao glas

Nakon što je prije mjesec dana Fiskalni savjet, prvi put od svog nastanka, pozvalo Vladu Srpske da se kontroliše u potrošnji javnog novca ako želi da održi finansijsku stabilnost i spriječi povećanje deficita, poruke upozorenja opet stižu iz Fiskalnog savjeta. Ovaj put su dali mišljenje i na Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Ponovo su pozvali Vladu da počne da štedi.

Strogo kontrolisanje javne potrošnje i provođenje mjera štednje, smanjenje svih neprioritetnih rashoda, naročito materijalnih troškova, te obustavljanje nezapočetih i neproduktivnih kapitalnih ulaganja i nabavki, između ostalog nabavke poslovnih prostora i automobila –  sve ovo, između ostalog, piše u mišljenju Fiskalnog savjeta upućenog Vladi Srpske.

Premijer Radovan Višković kaže da nema razloga za brigu jer će rebalans budžeta biti veći za 140 miliona KM. Pohvalio se premijer i uspješnim vraćanjem dugova Srpske.

„Pogledajte naš ukupni dug naš javni dug, a na kraju izvršenje budžeta pa ćete vidjeti da smo mi u 2023. godini vratili 988 miliona KM a zadužili se, što na ino, što na domaćem tržištu, oko 600 miliona KM, to znači blizu 400 miliona smo vratili nego što smo se zadužili“,kaže  Radovan Višković, premijer RS.

Baš na te dugove o kojima premijer govori upozoreno je i iz Fiskalnog savjeta. Oni poručuju da se povede računa o izvorima zaduživanja, i da se prednost da unutrašnjem u odnosu na spoljni dug. Važno je,napominju iz savjeta, da se finansiranje u tekućoj godini realizuje u skladu sa budžetom kako izvršenje budžeta ne bi bilo izloženo dodatnom riziku likvidnosti do kraja godine.

„U slučaju da do kraja tekuće godine dođe do značajnijeg negativnog odstupanja u privrednim kretanjima u odnosu na makroekonomske projekcije prema kojima je izrađen Budžet, a samim tim i u realizaciji prihoda u odnosu na planirane iznose, biće neophodno dodatno smanjenje svih rashoda, izuzev prioritetnih rashoda i onih koji imaju direktan efekat na održavanje domaće tražnje“ upozorio je Fiskalni savjet.

I nije samo Fiskalni savjet upozoravao na nekontrolisanu potrošnju Vlade. Čak je i MMF nedavno upozorio da je javna potrošnja prevelika i da treba zaustaviti rast plata u javnom sektoru ali upozorenja očigledno nisu urodila rodom.

„Kad neko troši novac koji je u budžetu to je i moj novac, situacija je da nema kazne za bahaćenje i neracionalno trošenje kada revizori ne rade svoj posao kada niko u ministarstvu ne odgovara za izvještaje koji su negativni ili sa rezervom i onda postaje normalno da se bahatite“, kaže  Zoran Pavlović, ekonomista.

Iz opozicije poručuju da su godinama upozoravali da će doći do narušavanja ekonomske stabilnosti.

„Postoji hrpa i masa neproduktivnih troškova, budžet to ne može da toleriše. Pozvali su na činjenicu da će biti i rebalans jer sama Vlada nije poštovala prijedlog a ona je predložila taj zakon o fiskalnoj odgovornosti, ne da to nije poštovala nego nije  poštovala ni sopstveni budžet za 2023. godinu čim ima toliko iskakanja ovdje je u pitanju dignitet institucija i vidjećemo da li će ga imati jer do sada nisu“, kaže  Milko Grmuša,  potpredsjednik PDP-a.

S obzirom na to da Fiskalni savjet prvi put izlazi sa ovakvim stavom u javnost, postavlja se pitanje koliko je to Vlada prešla sve granice da je i Fiskalni savjet, koji je do sad ćutao, digao glas protiv raskošnog života Vlade i javne uprave.

Možda ćemo odgovore dobiti 2. novembra kada će Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci tekuće godine biti razmatran na sjednici Narodne skupštine RS.

(BN) Foto:BN

CATEGORIES
Share This