Novo povećanje cijene električne energije – udar na privredu

Novo povećanje cijene električne energije – udar na privredu

– Iz Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH (FBiH) saopšteno je da će, u skladu sa odredbama novog Zakona o električnoj energiji koji je usvojen u julu, mnoga privredna društva u tom entitetu preći sa javnog na tržišno snabdijevanje firmi koje značajno povećava cijenu električne energije.

„Riječ je o nekoliko hiljada kompanija, uglavnom malih porodičnih firmi i zanata, kojima će prema odredbama novog Zakona o električnoj energiji FBiH značajno biti uvećana cijena električne energije. Naše analize govore da će samo po tom osnovu ‘Elektroprivreda’ u FBiH u 2024. godini zaraditi dodatnih od 25 do 28 miliona KM“, saopšteno je iz ovog udruženja.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, Adnan Smailbegović istakao je da ne postoji nijedan opravdani razlog za dodatno povećanje cijene električne energije za privredna društva u narednoj godini.

U saopštenju se podsjeća da su u proteklih mjesec dana održali niz sastanaka sa predstavnicima Vlade FBiH i „Elektroprivrede“, ukazujući na pogubne posljedice novog povećanja cijena električne energije za privredna društva.

„Još čekamo obećani zajednički sastanak sa predstavnicima Vlade FBiH i ‘Elektroprivrede BiH’ u vezi sa cijenom električne energije za privredu. Naš stav je da privreda, a samim tim i građani, ne smiju snositi posljedice lošeg upravljanja i problema koje ima ova kompanija, a koje su izazvali drugi faktori koji nemaju veze sa realnim sektorom“, rekao je Smailbegović.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH podsjećaju da svako povećanje cijena električne energije privrednim društvima znači smanjenje konkurentnosti privrede, naročito izvozno orijentisanih kompanija, manje investicija u nove tehnologije i manje novih radnih mjesta, a čini upitnim i postojeća, prenosi „Srna“.

„Posljedice ovog povećanja će osjetiti, ne samo privreda, nego i građani, jer više cijene električne energije rezultiraju povećanjem cijena robe i usluga na tržištu, životnih troškova građana i rastu inflacije. U situaciji kada aktuelna vlast i dalje nije uradila ništa na smanjenju poreza i doprinosa na plate, ukidanju parafiskalnih nameta i liberalizaciji tržišta radne snage, povećanje cijene električne energije predstavljaće novo opterećenje za privredu, ali i građane“, smatra Smailbegović.

Nezavisne

CATEGORIES
Share This