Na današnji dan uvedena je konvertibilna marka

Na današnji dan uvedena je konvertibilna marka

Кonvertibilna marka (oznaka: КM; kôd: BAM) jest nacionalna valuta Bosne i Hercegovine od 1998. Uvedena je na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine zamijenivši bosanskohercegovački dinar (BAD) po tečaju 1 КM = 100 BAD. Stoti dio konvertibilne marke je fening.

Кonvertibilna marka je odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine vezana za euro i svaka izdana novčanica ima pokriće u eurima. Fiksni kurs je 1 КM = 0,51129 € odnosno 1€ = 1,95583 КM

Centralna banka BiH izdaje domaću valutu koja ima puno pokriće u deviznim sredstvima.

Novčanice od 50 feninga, 1, 5, 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka štampane su u francuskoj štampariji Francois-Charles Oberthur, Fiduicare u Parizu, a novčanica od 200 КM u austrijskoj štampariji Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH (OeBS) u Beču. Sve novčanice su proizvedene u dvije varijante, osim 200 КM koja je ista za oba entiteta.

Prva serija

U prvoj seriji sa nominalnim datumom izdavanja 22. juna i 27. jula 1998. godine, izašle su novčanice u apoenima od 50 feninga, 1 marke, 5, 10, 20 50 i 100 maraka. Novčanice su prepoznatljive po tome, na licu novčanice u desnom donjem uglu, ispod potpisa guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, nema godine izdavanja.

Bankar iz dalekog Novog Zelanda stiže 1997. godine u ratom razorenu Bosnu i Hercegovinu sa naizgled nemogućim zadatkom.

Sa iskustvom iz zemlje koja vekovima nije ratovala, treba da ujedini monetarni sistem zemlje gde svaki narod koristi svoj novac.

„Srbi su koristili jugoslovenski dinar, Hrvati hrvatsku kunu, Bošnjaci bosanski dinar koji su uveli tokom rata.

„Jedina valuta koju su koristili svi delovi zemlje bila je nemačka marka“, kaže Piter Nikol, prvi guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (BiH) za BBC.

(Buka/foto: ilustracije)

CATEGORIES
Share This