Smanjuje se broj ljekara: Ko će nas liječiti?

Smanjuje se broj ljekara: Ko će nas liječiti?

Pored gubitka kadra iz porodične medicine i druge službe će u skorije vrijeme imati problem sa nedostatkom specijalista iz raznih oblasti.

Tu se posebno izdvaja Služba hitne medicinske pomoći, Specijalističke ambulante iz pedijatrije i ginekologije.

Sa ovim problemom se susreće i Dom zdravlja u Banjaluci, gdje je trenutno zaposleno 106 specijalista porodične medicine. Kako kažu, u narednih pet godina, odnosno do kraja 2028, 35 specijalista porodične medicine će ispuniti uslove za odlazak u penziju po osnovu godina života.

– U narednih 10 godina, odnosno do kraja 2033. godine, 52 specijalista porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka će ispuniti uslove za odlazak u penziju. Slična situacija je i u ostalim Domovima zdravlja širom Republike Srpske, a posebno otežavajuće okolnosti imaju domovi zdravlja u ruralnim i izrazito nerazvijenim područjima. Odlaskom specijalista porodične medicine biće ugrožena dostupnost primarne zdravstvene zaštite i liste čekanja na pregled biće duže – ističu iz Doma zdravlja Banjaluka.

Pacijenti će morati da idu u privatne ambulante

Zbog uobičajenih problema sa zdravljem, iz Doma zdravlja tvrde da će pacijenti morati da traže zdravstvene usluge kod drugih specijalista, odnosno u privatnim ambulantama.

– Dovoljan broj doktora porodične medicine u nekoj sredini direktno smanjuje broj hospitalizacija, broj posjeta Službi hitne medicinske pomoći i broj komplikacija hroničnih bolesti, a podiže zadovoljstvo korisnika zdravstvenog sistema. Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a posebno u porodičnoj medicini je težak i zahtijevan. Zbog toga, u proteklih pet godina, imamo sve manji interes mladih kolega za specijalizacije iz porodične medicine, što predstavlja veliki problem opstanka ambulanti porodične medicine koji rade u domovima zdravlja u Republici Srpskoj – kažu oni.

Mladi doktori se odlučuju za specijalizaciju u bolničkom sektoru, jer, prema našim saznanjima, imaju veću mogućnost zarade i napredovanja, a imaju mogućnost da sa tim specijalizacijama rade i u privatnomsektoru.

Specijalizacija traje 4 godine

Iz Doma zdravlja napominju da specijalizacija iz porodične medicine traje četiri godine, a da bi ostvarili uslove za specijalizaciju doktori opšte prakse moraju da imaju bar jednu godinu radnog staža u zdravstvenoj ustanovi.

– Tako bi naša Ustanova u narednom periodu trebala zaposliti još 35 doktora medicine i isti broj doktora poslati na specijalizaciju ukoliko ispunjavaju uslov jedne godine radnog staža u struci. Shodno tome, i u idealnim uslovima Dom zdravlja Banjaluka bi tek za pet godina mogao da odškoluje još 35 specijalista porodične medicine. Naravno, ni tada naš problem ne bi bio riješen jer odlazak u penziju ostalih specijalista teče kontinuirano za svaku narednu godinu – rekli su za Srpskainfo iz Doma zdravlja Banjaluka.

Primarna zdravstvena zaštita se, trenutno, susreće sa brojnim izazovima.

Stoga ubuduće treba staviti akcenat na kvalitet i dostupnost primarne zdravstvene zaštite jer ona značajno utiče na zadovoljstvo društva cjelokupnim zdravstvenim sistemom, kao i na važnost dobrih ličnih odnosa doktora i pacijenta.

Takođe, finansijska ulaganja u jačanje primarne zdravstvene zaštite utiču na smanjenje potreba za bolničkom zdravstvenom zaštitom, intenzivnom njegom i rezervnim kapacitetima za slučaj iznenadnog udara na zdravstveni sistem kao što je bio i u vrijeme pandemije kovid-19.

Iz iskustva zemalja u kojima je sistem primarne zdravstvene zaštite otišao i stepenicu više, zaključeno je da se 40-60% zdravstvenih problema građana rješava na primarnom nivou zdravstvene zaštite, dok se ostali upućuju na više nivoe zdravstvenog sistema.

(Srpskainfo) Foto: Ilustracija/Adobe

CATEGORIES
Share This