Pored studenata, fakulteti ostaju i bez profesora

Pored studenata, fakulteti ostaju i bez profesora

Manjak nastavnog kadra u obrazovnim ustanovama sve više brine zemlje u okruženju, a ovaj negativni trend nije zaobišao ni Srpsku, gdje su profesori na pojedinim fakultetima primorani da čak rade i preko norme.

Najviše gostujućih profesora, koji su angažovani zbog nedostatka domaćih kadrova, je na medicinskom fakultetu, a problem sa prijemom novog nastavnog kadra trenutno imaju i u oblasti informacionih tehnologija.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci Zoran Đurić kazao je za “Glas” da se u Srpskoj, ali i okruženju povećava broj IT kompanija kojima je potreban sve veći broj inženjera. Uslovi za rad, a prije svega lična primanja, veoma su dobri u takvim kompanijama, zbog čega, ističe, imaju problem da zadrže najbolje studente koji bi ostali da rade kao asistenti na fakultetu, a kasnije i kao nastavni kadar.

– U stalnom radnom odnosu trenutno ima 38 nastavnika. Međutim, prema našim procjenama, trebalo bi da ih bude najmanje 90. Kako nastava i studenti ne bi trpjeli, svih 38 nastavnika radi preko norme, faktički bez naknade – kazao je Đurić i dodao da je na fakultetu angažovano 25 spoljnih saradnika sa drugih univerziteta i iz privrede.

Na Univerzitetu u Banjaluci ističu da je u ovoj akademskoj godini u stalnom radnom odnosu 786 nastavnika i saradnika, dok je godinu ranije bilo 799 zaposlenih.

– U prethodnoj akademskoj godini za potrebe fakulteta bilo je angažovano 148 gostujućih predavača, dok je u dopunskom ra­d bilo 164 nastavnika i saradnika. Kada je riječ o dopunskom radu za ovu godinu, u toku je sklapanje ugovora sa gostujućim predavačima, zbog čega se ne može govoriti o tačnom broju dodatno angažovanih – rekli su iz Univerziteta u Banjaluci.

U ovom Univerzitetu tvrde da nastavu na prvom i drugom ciklusu studija u gotovo 90 procenata izvode njihovi nastavnici i saradnici, dok su gostujući predavači angažovani uglavnom na doktorskim studijama – treći ciklus studija.

– Konkretno na Medicinskom fakultetu najveći je dio nastavnika u dopunskom radu, a što je i logično, jer su naši nastavnici zaposleni i u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a Medicinski fakultet je njihova nastavna baza. Ista praksa je i na drugim medicinskim fakultetima bilo gdje – istakli su sa Univerziteta u Banjaluci.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, gdje je 379 stalno zaposlenih, angažovano je i 200 gostujućih profesora, dok je u dopunskom radnom odnosu 67 nastavnika.

– Asistenata i viših asistenata ima ukupno 170. Takođe, u nastavnom procesu učestvuju i lektori i predavači stranih jezika kojih ima 11 – istakli su u ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Dodali su da je najviše gostujućih profesora, pored Medicinskog, angažovano na Filozofskom fakultetu, koji obuhvata Filozofski, Filološki, Prirodno-matematički i Fakultet političkih nauka.

Novi asistenti

Iz Univerziteta u Banjaluci kažu da broj nastavnika i saradnika u stalnom radnom odnosu ili dopunskom radu varira iz godine u godinu, jer su oni obavezni da napreduju u izborima u zvanje.

– Takođe, svake godine i određeni broj nastavnika odlazi u zasluženu penziju. S druge strane, Univerzitet se trudi da u nastavni proces angažuje najbolje, pa smo u ovoj akademskoj godini zaposlili 26 novih asistenata, viših asistenata i docenata – objašnjavaju na ovom univerzitetu.

(Glas Srpske) Foto: admissionado

CATEGORIES
Share This