Đokić se žali da nema dovoljno radnika

Đokić se žali da nema dovoljno radnika

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske na čijem je čelu Petar Đokić žali se da nema dovoljno radnika, što im, kako kažu, može predstavljati problem u narednom periodu.

U radnoj verziji srednjoročnog plana rada ministarstva navodi se da će najvažniji projekti u oblasti energetike u narednom periodu biti Hidroelektrana „Dabar“,, HE „Buk Bijela“ HE „Foča“, „Paunci“, „Bistrica“, te solarne i vejtrolektrane.

Međutim, navode da njihovi institucionalni kapaciteti nisu dovoljni u smislu kadrovske popunjenosti i kvalifikacija zaposlenih tehničke struke.

„To može predstavljati jedan od nedostataka za naredni trogodišnji period“, upozoravaju u ovom ministarstvu.

Pored toga, kao jedan od rizika za realizaciju planiranih projekata ministarstvo navodi nemogućnost obezbjeđenja kreditnih sredstava, kao i rast kamatnih stopa za kreditna sredstva.

„Rizik za planirane aktivnosti predstavlja i moguća ekonomska kriza prouzrokovana visokim stopama inflacije, promjenjivost cijena električne energije na tržištu EU, poteškoće prilikom nabavke sirovina za proizvodnju rezervnih dijelova, kao i potencijalna politička kriza koja može uticati na kreiranje politika i donošenje regulatornog okvira ili realizaciju preuzetih obaveza definisanih međunarodnim ugovorom“, istaknuto je u planu.

Prema njihovim riječima, jedan od rizika za ostvarenje planiranih aktivnosti predstavlja i nedostatak kvalifikovane radne snage u proizvodnim djelatnostima, kao i loša starosna struktura zaposlenih u djelatnostima koje su u resornoj nadležnosti ovog ministarstva.

Za nadzor nad „Elektroprivredom“ 376.850 KM

Među kljulčnim projektima ministarstva od 2024. do 2026. godine je i unapređenje nadzora nad radom privrednih društava iz sistema „Elektroprivrede“ i to po osnovu vlasničkog udjela koji RS ima u tim društvima.

Za taj projekat planiraju izdvojiti gotovo 400 hiljada maraka, dok za privlačenje stranih investicija u industriju planiraju uložiti 2,2 miliona KM,  a za unapređenje pravnog okvira u oblasti koncesija izdvojiće 112.360 KM.

CAPITAL: Bojana Ninković

CATEGORIES
Share This