Dodik najavio: I preminuli birači imaće pravo glasa, ako svoj glas zavještaju kod notara!

Dodik najavio: I preminuli birači imaće pravo glasa, ako svoj glas zavještaju kod notara!

„U naš novi Izborni zakon Republike Srpske(RS) uvrstićemo i jednu odredbu kakva ne postoji niti u jednoj drugoj zemlji u svijetu: i preminuli birači imaće pravo glasa, s tim da prethodno, dok su još živi, svoj glas zavještaju kod notara!“, otkrio je predsjednik RS Milorad Dodik, jedan od predlagača Izbornog zakona RS, u razgovoru za Javni TV servis.

spijevali da otkrijemo ko to glasa u njihovo ime. Da bismo otklonili ovu očitu prevaru, odlučili smo da glas svakog preminulog birača bude važeći, ali samo na prvim narednim izborima nakon njihove smrti, i to, kao što sam već rekao, pod uslovom da su za svog života zavještali svoj glas kod ovlaštenog notara. Ako ustanovimo da je neki preminuli birač glasao bez zavještanja kod notara –  njegov glas biće nevažeći. A svaki takav pokušaj izborne prevare koji budemo otkrili, po novom zakonu biće strogo kažnjiv!“, naglasio je Dodik.

„Zakonska procedura zavještanja glasa kod notara je sljedeća: svaki živi birač koji strahuje da će možda umrijeti prije izbora, treba da ode kod notara i tamo da izjavu u kojoj će navesti kome daje svoj glas na prvim narednim izborima. Na primjer, za predstojeće lokalne izbore u oktobru, birač će već za koji dan moći da ode kod notara i da izjavu kojoj stranci daje svoj glas, a glas za tu stranku za lokalni parlament računaće se i kao glas za lice koje ta stranka kandiduje ili podrži za načelnika opštine, odnosno gradonačelnika. Prednost ovog takoreći ranog glasanja je što ćete biti sigurni da vam glas neće propasti ako umrijete nekoliko mjeseci prije izbora, to jest prije nego što budu poznata imena svih kandidata na listama koje ovjerava Republička izborna komisija(RIK). Ako smatrate da ne rizikujete gubitak vašeg glasa, vi možete, naravno, sačekati da RIK prvo ovjeri imena svih kandidata na izborima, pa da date izjavu kod notara u kojoj ćete, pored naziva stranke, navesti i ime i prezime kandidata za odbornike i načelnika opštine/gradonačelnika kojima dajete svoj glas. Ova izjava mora biti ovjerena potpisima i birača i ovlaštenog notara“, objasnio je Dodik.

„Zakonom je jasno preciziran i sam čin glasanja preminulih birača: notar koji je ovjerio izjavu dužan je da je donese na dan izbora na biračko mjesto. Kada se članovi biračkog odbora uvjere u ispravnost izjave, oni daju glasačke listiće notaru koji te listiće popunjava u skladu sa izjavom preminulog birača, a zatim ih ubacuje u posebnu biračku kutiju za glasove tih birača. Ukoliko, na sreću, niste preminuli do dana izbora, vi se tog dana lično možete pojaviti i glasati na biračkom mjestu, s tim da prethodno morate poništiti onu izjavu koju ste dali kod notara, da se vaš glas ne bi duplirao. Jer, za dupliranje svakog glasa predviđena je kazna potpunog gubitka biračkog prava do kraja života!“, zaprijetio je Dodik.

„Napominjem da će se izjave moći ovjeriti samo kod notara koji će imati specijalne licence, a one će biti izdate notarima koji prođu sve bezbjednosne provjere u MUP-u RS i Kabinetu Predsjednika RS. Glasanje preminulih birača je izuzetno osjetljiv i zahtijevan posao kojim se mogu baviti samo oni notari za koje naše stručne službe procijene da će ga obaviti na najodgovorniji način: samo tako će povjerenje i živih i preminulih birača u naš izborni proces biti zadržano na najvišem nivou!“, poručio je Dodik.

Tekst je satiričnog karaktera

BUKA

CATEGORIES
Share This