1. januar kroz istoriju: Metar zamijenio lakat u Srbiji

1. januar kroz istoriju: Metar zamijenio lakat u Srbiji

Metarski sistem jedinica je uređeni skup mjernih jedinica, nastao u Francuskoj 1795. godine, kako bi se stvorio sistem mjernih jedinica „za sva vremena, za sve narode”, za razliku od dotadašnjih, koje su se oslanjale na prisilu (autoritet) i često se mijenjale s promjenom vlasti ili vladara.

Namjera je bila da se mjerne jedinice baziraju na prirodnim mjerama, da se odabere za svaku veličinu po jedna jedinica, a od nje decimalnim postupkom stvore veće i manje jedinice.

U Srbiji su gotovo vijek kasnije, na današnji dan, 1. januara 1880. godine, uvedene obavezne metričke mjere, pa je mjerna jedinica za dužinu postao metar, a zvanično su prestale da važe mjere poput aršina, lakta i pedlja.

Kada su vlasti nametnule metričke mjere došlo je do protesta. Požarevački Abadžijski esnaf se 1885. žalio „Mi nismo drugom mjerom učili, onda ne možemo raditi bez aršina!”

Aršin je bio od drveta ili metala, pri čemu su drvene aršine pravili sami majstori.

Aršin je bio razdaljina od vrhova ručnih prstiju do ramena. Postojale su tri vrste aršina: dunđerski (građevinarski) i zidarski je bio 75,8 cm; čaršijski 68 cm, a terzijski 65 cm.

Lakat je mjera ravna rastojanju između lakta i vrha ispruženog srednjeg prsta. Mjera nije stopostotno tačna, a da bi se dobila približna vrijednost uzimala se veličina ruke srednje razvijenog čovjeka.

Pedalj je iznosio od 18 do 25 centimetara, u prosjeku oko 20 centimetara. Mjerenje u pedljima se obavljalo šakom, odnosno najdužim rasponom između palca i srednjeg prsta. Dužina pedlja je zavisila od veličine šake onoga koji mjeri.

Metarski sistem jedinica razvijao se i proširivao tokom 19. vijeka. Pojedine jedinice su dobijale posebne nazive (amper, om, volt, vat i druge), a iz njega je 1901. nastao Điorđijev sistem ili MKSA-sistem, baziran na jedinicama metar, kilogram, sekunda i amper, iz kojeg se razvio današnji Međunarodni sistem jedinica.

Međunarodni sistem mjernih jedinica ili međunarodni sistem jedinica (skraćeno SI prema francuskom nazivu Système International d’Unités) je sistem mjernih jedinica čija je upotreba zakonom propisana u svim državama svijeta osim SAD, Liberije i Mjanmara.

Prema definiciji iz 1983, jedan metar jednak je duljini puta koji u vakuumu prijeđe svjetlost za vrijeme od 1/299 792 458 sekunde.

Ostali događaji na današnji dan

1801. – Otkrivena Cerera, prva patuljasta planeta u Sunčevom sistemu;

1818. – Objavljen roman Meri Šeli “Frankenštajn”;

1885. – 25 država prihvatilo prijedlog Sandforda Fleminga za standardno vrijeme (i vremenske zone);

1925. – Naziv glavnog grada Norveške Kristijanija (od 1674.) promijenjen je u Oslo;

1958. – Stupio je na snagu ugovor o osnivanju Evropske ekonomske zajednice, poznate kao Zajedničko tržište, koji su 25.3.1957. u Rimu potpisale Belgija, SR Njemačka, Italija, Luksemburg, Francuska i Holandija;

1965. – Pod vođstvom lidera pokreta „Al fatah“ Jasera Arafata formirana je Palestinska oslobodilačka organizacija;

1990. – Denominirana je jugoslovenska valuta – dinar tako da je 10.000 dinara postalo 1 novi dinar, a građani su prvi put nakon Drugog svjetskog rata mogli slobodno kupovati stranu valutu u bankama;

1994. – U SR Jugoslaviji rast cijena dostigao je fantastičnu cifru od 315.563.558%, cijene su se u prosjeku povećavale 62% dnevno, 2% na sat i 0,029% u minuti;

1999. – Zvanično je puštena u promet jedinstvena evropska valuta evro i oko 300 miliona ljudi u 11 od 15 zemalja Evropske unije dobilo je istu valutu prvi put od vremena Rimskog carstva.

Srpskainfo

CATEGORIES
Share This