Političari se žele sakriti iza novinara

Političari se žele sakriti iza novinara

U nacrtu izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske, o kojem bi se naredne sedmice trebalo raspravljati u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nalaze se odredbe u kojima se političari praktično kriju iza novinara kada je u pitanju zaštita od klevete.

Podsjećanja radi, Ministarstvo pravde Republike Srpske predlaže izmjene kojima je cilj vratiti kriminalizaciju klevete i uvrede, a od klevete i uvrede, kako se mogu protumačiti pomenute odredbe, žele da zaštite i političare. Naime, u članu 208d. predviđeno je da se kleveta neće sankcionisati ako je, između ostalog, izreknu novinari u vršenju dužnosti, kao i političari.

– Nema krivičnog djela iz člana 208a. do 208v. ovog zakonika ako se radi o uvredljivom izražavanju ili iznošenju nečeg neistinitog u naučnom, stručnom, književnom ili umjetničkom djelu, u vršenju dužnosti propisane zakonom, novinarskog poziva, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti – navedeno je, između ostalog, u ovom tekstu.

U članovima od kojih se ove kategorije izuzimaju od kažnjavanja naglašeno je da će onaj ko uvrijedi drugog biti kažnjen kaznom od 5.000 do 20.000 maraka, a ako je to učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informisanja ili na javnom skupu ili na drugi način, biće kažnjen novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 maraka, dok su kazne za klevetu značajno strože. Drugim riječima, odgovornost će biti veća ako uvredu prenesu mediji, ne pojašnjavajući da li će medij u kojem novinar radi takođe biti odgovoran za prenošenje ovih izjava. Takođe, po ovom članu bi mogla biti kažnjena lica koja na nekom javnom skupu, na primjer javnom mitingu, kritikuju rad institucija, a pod udar bi mogli doći i mediji koji pomenuti miting prenesu.

Ovim odredbama se, kako je naglašeno u analizi grupe pravnih stručnjaka iz Banjaluke, može javnost dovesti u strah da ne počini krivično djelo i time se može uzdržati od iznošenja javnih stavova. Ovo je posebno opasno zbog, kako navode pravnici, činjenice da ni klevete ni uvrede ovim nacrtom nisu jasno precizirane, pa pojedinac ne može biti siguran da li je iznošenjem određenih stavova počinio krivično djelo.

Zbog zabrinjavajućih odredaba u ovom nacrtu, medijska zajednica, među kojima je i redakcija „Nezavisnih novina“, i stručna javnost traže od Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde Republike Srpske da povuče dio zakona koji se odnosi na klevetu i uvredu.

Novim zakonom biće predviđena i kriminalizacija kritikovanja porodice i porodičnog života. Porodica i porodični život zaštićeni su i zakonima EU i Poveljom o ljudskim pravima i drugim aktima Savjeta Evrope, ali je jasno navedeno da su političari i javni zvaničnici i njihov porodični život izuzeti od zaštite ako je to u interesu javnosti. Na primjer, u Deklaraciji o slobodi političke debate, koju je Komitet ministara Savjeta Evrope usvojio 2004. godine, istaknuto je da javni zvaničnici nemaju pravo na zaštitu od kritike, kao ni članovi njihovih porodica.

– Država, vlada ili bilo koja druga institucija izvršne, zakonodavne ili sudske vlasti mogu biti predmet kritike u medijima. Zbog svog dominantnog položaja, ove institucije kao takve ne bi trebalo da budu zaštićene krivičnim zakonom od klevetničkih ili uvredljivih izjava – naglašeno je u ovom dokumentu.

Što se tiče porodičnog života javnih funkcionera, njih štiti član osam Povelje o ljudskim pravima, ali uz određena ograničenja, odnosno naglašeno je da se detalji privatnog života mogu objavljivati ako za to postoji očigledan javni interes.

Inače, predlagač se poziva na činjenicu da u mnogim zemljama EU postoji kriminalizacija klevete i uvrede, ali prećutkuje da postoje posebni mehanizmi zaštite. U Švedskoj, na primjer, postoji kriminalizacija klevete, ali je ta zemlja u svjetskom vrhu po zaštiti novinara i javnog interesa.

Piše: Dejan Šajinović

Nezavisne.com

CATEGORIES
Share This