Moć prethodnika

Moć prethodnika

Zasigurno je i vas nekada dirnulo u srce svitanje u gradu koji vidiš prvi put, a do njega se putuje dugo kroz noć iz potrebe da pobjegneš od sebe, ili od teških odnosa sa ukućanima, bar na jedan dan.

Bježeći od onog što ne želimo ni da verbalizujemo do kraja, predrage li sreće da imamo prijatelja kome to naše osjećanje nije strano i koji će rado jedan slobodan dan podijeliti sa nama. Danas imamo mogućnosti da na dan ili dva otputujemo u divne evropske gradove da poslušamo koncert, odemo na izložbu, ili obiđemo biblioteke i trgove koji nas povezuju sa uzorima. Jedan od uzora u mom djetinjstvu bio je Dositej, opčinio me bio, prema pričama našeg nastavnika, njegov trnovit životni put od siročeta do prvog ministra prosvjete.

I tako sam sa tim osjećanjem težine i davne želje osvanula u Trstu. Tergesti, kako nam objašnjava vodič, čije ime dolazi od venecijanske riječi terg (tržnica) koja je u etimološkoj vezi sa staroslovenskom riječju trg, odnosno, pijaca.

Sjedamo da popijemo prvu jutarnju kafu u kafićima koji se razbuđuju duž kanala naspram Crkve Svetog Spiridona, pogledajući na sunčeve zrake koje se prelamaju na njenim klesanim kamenim blokovima dovezenim iz Verone. Misao me vodi u vrijeme kada su imućni srpski trgovci, Tršćani, gradili ovu crkvu i svoje palate. Jedna od najljepših građevina na Trgu Ponte Roso je palata Spiridona Gopčevića koja u svojim nišama ima statue kneza Lazara, carice Milice, Obilića i Kosovke Djevojke. Posmatramo i divimo se toj snažnoj povezanosti naših ljudi sa bićem i bitkom svog naroda i vizionarstvu da to što ostavljaju postaje bezobalno.

Onda idem u mislima na početak tog vijeka i zamišljam Dositeja u njegovim šezdesetim godinama kako ozaren izlazi iz kuće Draga Teodorovića, gledajući kako njegova žena strpljivo i uporno uči svoju djecu i vaspitava. Odlučan je bio da novac koji zarađuje, učeći djecu naših trgovaca, pošalje srpskim ustanicima. U tom lučkom gradu austrijskog carstva Dositej ostaje četiri godine, shvatajući i maštajući da i Srbiji trebaju čitaonice koje su otvorene do ponoći, štamparije u kojima se štampaju knjige na jeziku narodnom (jeziku koji nije tuđ materi mojoj i sestrami) i škole. Dositej je i prije odlaska u Trst svom prijatelju parohu Haralampiju napisao pismo u kojem izlaže ideje svog prosvjetiteljskog rada i moli za pomoć da svijet ugledaju njegove knjige koje bi bile na opštu korist, polzu. Pismo Haralampiju je manifest našeg prosvjetiteljstva.

Dositejeva knjiga Život i priključenija, iz 1783. godine, jedan je literarni svijet kakvog nije bilo do tada u našoj književnosti, koji je u sebe sažeo filozofiju, književnost, religiju. Teška lična životna iskustva Dositej uspijeva da na osnovama ogromne erudicije i dodira svjetskog duha, budući da je boravio i učio u mnogim evropskim gradovima, izrazi u autobiografiji: hrabroj u stavovima, iskrenoj u samovrednovanju i zanosnoj u ideji da najbolje što drugi narodi daju svojoj omladini bude u temeljima naših škola. Dositej govori da je vospitanije mladosti – stvar najnužnija i najpoleznija za človeka na svetu budući da od nje zavisi sva naša dobrota iliti zloća.

U nestalnim vrijednostima, u svjetskim političkim previranjima, Dositej je tražio zakon na čijoj bi se moći premostili vijekovi ropstva i potreba da se ide ponovo ukorak sa drugim evropskim narodima. Rješenje je pronalazio u učenju, stalnom učenju koje poboljšava prirodu čovjekovu, vodeći je najpodobnijem zakonu – moralnom zakonu. U svojoj zemlji morao se suočiti i sa činjenicom da mnogi svoju savremenost ne vide i ne razumiju, ne vide smisao društvenih promjena i duhovne potrebe naroda.

Kada je iz Trsta došao u ustaničku Srbiju, Dositej je spremno i svjesno zavitlao knjigom, naukom i školstvom. Napisavši u Priključeniju: Zato, o slovesni človeče, misli, sudi, rasuždavaj i poznaj… Sav svet da ti rekne da dva i dva ne čini četiri, nemoj mu verovati, to je protiv iskustva. Divna je u jednostavnosti ta njegova dijalektika – svi događaji i pojave mogu biti učitelji, iz događanja da se izrode doživljaji kojima se stiče integritet i sloboda u mišljenju i činjenju, i takav bićeš na polzu drugima. Odnosno, tada naše srce dođe u svoju prirodnu dobrotu da u licu svakog sebi podobnog človeka pozna brata svoga, nit misleći niti pitajući koje je vere i zakona.

Ako se katkad zagledamo dobro u sebe, vidjećemo da je način na koji mislimo, u stvari, način na koji osjećamo, premda misao i osjećanja doživljavamo kao različite, i to je jedna vječna problematika sukoba glave i srca. Tražeći odgovore za neke lične dileme, možemo češće posegnuti za mislima naših umnih prethodnika jer njihova znanja i ideje mogu oblikovati našu misao, njihova logika može učiniti da mi pronađemo vlastitu logiku kojom bismo osmislili i uljepšali svoj život.

Slavica Malić, profesorica u banjalučkoj Gimnaziji

Srpskainfo

CATEGORIES
Share This