Šta donose izmjene i dopune Zakona: Pukovnik MUP Srbije objasnio ko će moći da ima oružje, a ko neće

Šta donose izmjene i dopune Zakona: Pukovnik MUP Srbije objasnio ko će moći da ima oružje, a ko neće

Oko 400 hiljada građana u Srbiji legalno posjeduje oružje, a nakon masakra u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu i u Mladenovcu, svi oni koji posjeduju oružje, proći će reviziju.

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije je istakao da “u Srbiji neće biti više od 30 do 40 hiljada komada oružja, a kazne za nelegalno posjedovanje, biće drakonske”.

Vlada Srbije takođe je usvojila nove mjere kako bi se nosila sa novonastalom situacijom, a MUP će po hitnom postupku pripremiti izmjene i dopune zakona o oružju i municiji, koje će pooštriti pravila za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja, ali i vazdušnih pušaka.

Procedura dobijanja dozvole za oružje

Milan Andrić, pukovnik i pomoćnik sekretara MUP Srbije objasnio je kako se sada izdaju dozvole za posjedovanja oružja i municije, ali i šta će za građane značiti izmijenjen zakon o posjedovanju vatrenog oružja i lovačkih i vazdušnih pušaka.

– Svaki punoljetni građanin Republike Srbije, ima pravo da pod određenim uslovima koji su definisani Zakonom o oružju i municiji iz 2015. godine, podnese zahtjev za izdavanje i posjedovanje oružja. Uslovi podrazumijevaju, da je zdravstveno sposoban za držanje i posjedovanje oružja, da posjeduje bezbjednosne uslove, da nije pravosnažno osuđivan za određena krivična djela koja su nabrojana u Zakonu, da nije pravosnažno kažnjen u posljednje četiri godine za remećenje javnog reda i mira za koje se može izreći kazna zatvora, kao i da nema prekršaj Zakona u oblasti o oružju i municiji. Da je na osnovu bezbjednosne provjere, utvrđeno da ne bi bio opasan po sebe i okolinu, odnosno po javni red i mir, a takođe, mora ispunjavati i prostorno tehničke uslove za smještaj oružja i mora proći adekvatnu obuku – kaže on.

Dodaje da nakon pregleda specijaliste medicine rada, psihijatrijskog pregleda i oftamologa, sa uvjerenjem da je zdravstveno sposobna osoba koja želi da dobije dozvoli da drži oružje dolazi u MUP, a policajci potom izlaze na teren i vrše bezbjednosnu provjeru.

– Ide se na adresu osobe koja je podnijela zahtjev, ostvaruju se uvid u mjere zaštite i na osnovu svega toga se odlučuje, da li je u redu ili ne, da dobije dozvolu – kaže on.

Kako se čuva oružje

Nakon što se pojavila nezvanična informacija, da je otac dječaka K. K. (13) vatreno oružje držao u drvenom ormaru pod ključem u hodniku, pukovnik Milan Andrić ističe da oružje mora biti u posebnim metalnim kasama pod ključem ili šifrom, kako bi se izdala dozvola.

– Pravilo je da bude metalna kasa sa ključevima i da svaka osoba ne može da dođe u posjed oružja osim vlasnika. Municija mora da bude odvojena od oružja, ali može biti na istom mjestu. Građanima, nikada ne bismo izdali dozvolu za držanje oružja u stanu da je u pitanju drveni orman pod ključem – govori Andrić.

Podsjetimo, predsednik Srbije naredio je da MUP po hitnom postupku uradi izmjenu zakona o posjedovanju oružja i municije i predloži Vladi Srbije.

– To znači, da do naredne sjednice Vlade imamo urađene izmjene zakone o oružju i municiji, koje će Vlada po hitnom postupku usvojiti i naložiti Narodnoj Skupštini, da se isto tako po hitnom postupku donese Zakon. Očekujem da to bude u narednih nekoliko dana – kaže pukovnik i objašnjava kako će se sprovoditi novi zakon.

Šta podrazumijeva postojeći zakon

Prema Andrićevim riječima, važećim zakonom u odnosu na prethodne, već je postignuto da se smanji broj komada oružja za nekih 250 hiljada.

– To je takođe veliki broj, jer smo do 2015. godine imali preko 900 hiljada komada oružja. Kada smo pooštrili uslove za držanje i nošenje oružja, sada imamo negdje oko 766 hiljada komada, što znači da preko 400 hiljada osoba u posjedu ima legalno oružje kod kuće. Ono što je u ovom trenutku mogu da kažem je da ćemo u nacrtu izmjene zakona u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, predložiti dodatne zdravstvene uslove. To podrazumijeva, da je potrebno da se uvede obavezan razgovor sa psihologom i radićemo periodične provjere, na šest mjeseci ili godinu dana, u smislu utvrđivanja prisutnosti psihoaktivnih supstanci kod osoba koje apliciraju za oružje. Sada se takođe te provjere rade, ali ukoliko postoje određene indicije. Policija je ovlašćena da uradi test i utvrdi prisustvo psihoaktivnih supstanci ili alkohola u organizmu – govori on.

Nakon stupanja zakona na snagu, odmah će se izvršiti revizije svih 400 hiljada dozvola, koje legalno osobe poseduju za držanje oružja i municije.

– Čim zakon stupi na snagu, mi smo spremni da ispoštujemo nalog Vlade, koji propisuje da se izvrši revizija svih dozvola koje su izdate fizičkim licima i svaka osoba će biti u obavezi da ispuni nove uslove. Ko ne bude ispunjavao uslove, Vlada je predložila mogućnost da se to oružje otkupi. Očekujemo da ćemo na taj način, smanjiti sigurno broj komada oružja u legalnom posjedu. Kad kažem registrovanog, mislim na sve vrste oružja, vatrenog, za ličnu bezbjednost, a u taj podatak ulazi i ono staro oružje koje je onesposobljeno i vazdušno. Što se tiče oružja za ličnu bezbjednost, oko 211 hiljada osoba imaju oružje za ličnu bezbjednost, to su prije svega pištolji i revolveri, od kojih negdje oko 400 osoba ima dozvolu za nošenje oružje, ali oni moraju da pod posebnim režimom dokažu da je njihova bezbjednost zaista ugrožena, kako bi dobili dozvolu za ličnu bezbjednost nošenje oružja – objašnjava pukovnik Andrić.

Šta je to oružani list

Andrić je objasnio da se oružani list za držanje oružja izdaje na 10 godina, s tim što je ljekarski pregled obavezan na svakih pet godina i samim tim, osobe ponovo u tom postupku dokazuju, da li je sposobno za držanje oružja. U svakom trenutku, ukoliko je osoba prestala da ispunjava uslove za posjedovanje oružja, mi možemo da izvršimo bezbjednosnu provjeru i da mu oduzmemo oružje.

– Novim zakonom ćemo utvrditi, kojim osobama će se oduzimati, a od kojih će se otkupljivati oružje – kaže on.

Kaže i da je Bratislav Gašić, ministar policije već izdao naredbu, koja je objavljena i u Službenom glasniku, po kojoj će osobe od 8. maja do 8. juna, nadležnim policijskim stanicama, prema mjestu prebivališta, moći bezbjedno da donesu nelegalno oružje koje posjeduju.

– Nećemo uzimati podatke o osobama, samo je bitno da bezbjedno predaju oružje i to postaje vlasništvo Republike Srbije. Imamo slučajeve svakodnevno da ljudi vraćaju oružje i poklanjaju ga Ministarstvu. Bilo je slučajeva, da ljudi zbog visine poreza na oružja se odlučuju na ovakav potez, jer je veliko opterećenje za njihov budžet i ne žele više da ga posjeduju – kaže Andrić i dodaje da savjesni građani često dolaze i vraćaju oružje, kada se osjećaju nebezbjedno.

Pukovnik i pomoćnik sekretara MUP Srbije, Milan Andrić kaže, da će novih 1.200 policajaca u školama znatno doprinijeti bezbjednosti đaka i profesora, piše Blic.

– Trenutno nam se nalazi u Centru za policijsku obuku negdje oko 400 polaznika, jedan dio njih je ove godine i završio. Kada taj broj saberemo, doći ćemo do ove cifre od 1.200 novih policajaca. Mi ćemo ih u toku ove godine primiti u radni odnos, neki su već primljeni na određeno, dok ne polože državni ispit. Ono što smo još juče uradili, naložili smo našim policijskim upravama da već od ponedjeljka preduzmu oštrije mjere na obezbjeđenju učenika i škola. To podrazumijeva, da ćemo imati prisutne policajce u školama u cijeloj Srbiji, koji će biti u obavezi, da budu prisutni prije dolaska učenika u školu, za vrijeme nastave, poslije odlaska, da stupe u kontakt sa radnicima obezbjeđenja škole, ukoliko ga imaju, da stupe u kontakt sa predstavnicima organa škole i da rade na tom nekom ranom prepoznavanju potencijalnih rizika – zaključio je pukovnik i pomoćnik sekretara MUP.

(Srpskainfo)

CATEGORIES
Share This