ZP Elektrokrajina: 2,7 miliona KM za nabavku vozila u 2023.

ZP Elektrokrajina: 2,7 miliona KM za nabavku vozila u 2023.

Zavisno preduzeće Elektrokrajina nabavlja teretna vozila sa nadogradnjom vrijedna 950 hiljada KM. Portal Pratimo tendere ovoj nabavci dodjeljuje žutu zastavicu, zbog nekoliko propusta uočenih u samoj tenderskoj dokumentaciji.

U prvom redu, u planskim dokumentima za 2023. godinu nije naznačen okvirni datum pokretanja postupka nabavke, odnosno planski dokumenti ne sadrže sve Zakonom definisane elemente.

Prema zakonu, ugovorno tijelo započinje postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u planu nabavki. Između ostalog, Plan sadrži i okvirni datum pokretanja postupka nabavke.

U tenderskoj dokumentaciji precizirani su i kriteriji za odjelu ugovora. Potkriterijumi za ocjenu ponuda odnose se na cijenu – 90% i rok isporuke – 10%. To znači da se potkriterijumi za ocjenu ponuda u značajnoj mjeri odnose na nefinansijski aspekt – rok isporuke. Ovaj procenat upućuje na sumnju da je pogodovano ponuđaču koji tražena vozila već ima na lageru spremna za isporuku ili su vozila u dolasku.

Ovu sumnju produbljuje i to što je maksimalni rok isporuke vozila 240 dana od dana potpisa ugovora, što potvrđuje mogućnosti da su predmetna vozila ili već na lageru ili u dolasku. Osim toga, ovakva vozila u BiH se rijetko nabavljaju.

U tehničkim specifikacijama vozila koja se nabavljaju precizirani su dužina, visina i širina vozila, broj vrata, masa, vrsta i zapremina motora, i druge karakteristike. Ipak, precizirano je i da boja vozila i nadogradnje mora biti bijela, pa se postavlja pitanje zbog čega, što ukazuje na to da postoji mogućnosti diskriminacije ponuđača.

Milioni KM za nova vozila i njihovo održavanje

Osim ovih vozila, Elektrokrajina tokom godina nabavlja i ostala vozila, ali i izdvaja značajnu sumu za njihovo održavanje. Ukupna vrijednost je million i 740 hiljada – još jedna nabavka teretnih vozila vrijedna 950 hiljada te nabavka putničkih vozila sa planiranih 790 hiljada KM. Ukupno, sa gore navedenom nabavkom, dva miliona i 690 hiljada.

Za rezervne dijelove za putnička vozila planirano je 100 hiljada KM, autogume za putnička i teretna vozila 240 hiljada, osiguranje vozila 250 hiljada, tehnički pregled 50 hiljada KM, servisiranje vozila 520 hiljada i satelitsko praćenje vozila 140 hiljada KM.

Pisali smo ranije da je Zavisno preduzeće “Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka u decembru 2020. godine provelo 3 netransparentna pregovaračka postupka bez objave obavještenja o nabavci u ukupnoj vrijednosti od skoro 1,6 miliona KM bez PDV-a.

Ugovore o nabavci “Provodnika“, u vrijednosti od 793.729,10 KM bez PDV-a, i “Energetskih transformatora“, u vrijednosti od 199.860,00 KM bez PDV-a, ZP “Elektrokrajina“ sklopilo je 10.12.2020. godine sa firmom “Elnos“ d.o.o. Takođe, istog dana sklopljen je ugovor o nabavci “Armirano betonskih stubova“ sa firmom “Elim“ d.o.o., a u vrijednosti od 590.698,40 KM bez PDV-a.

U maju prošle godine „Elektrokrajina“ je raspisala tender za nabavku softvera za virtuelizaciju podataka (500.000 KM bez uračunatog PDV-a). U planu javnih nabavki preduzeća, mimo ZJN BiH, nije navodio kvartal u kojem bi ovaj posao i završio. Tehničkim specifikacijama diskriminisao je ponuđače, a od tri pristigle ponude prihvatljiva je bila samo ona firme „Holoscope“.

(Pratimotendere) Foto: Elektrokrajina

CATEGORIES
Share This