Prije 32 godine osnovana Narodna skupština Srpske

Prije 32 godine osnovana Narodna skupština Srpske

Narodna skupština Republike Srpske, najviši ustavni i zakonodavni organ u strukturi vlasti Republike Srpske i centralna institucija parlamentarnog uređenja Republike Srpske, osnovana je na današnji dan prije 32 godine.

Odluku o osnivanju Skupštine srpskog naroda u BiH poslanici, izabrani na izborima u jesen 1990. godine, donijeli su 24. oktobra 1991. godine, čime je počeo proces konstituisanja Republike Srpske.

„Skupština srpskog naroda u BiH određena je „kao najviši predstavnički i zakonodavni organ srpskog naroda u BiH“ (tačka I Odluke), a  Odlukom je određeno da će Skupština srpskog naroda u BiH priznavati (pravnu) važnost samo onih akata Skupštine SRBiH koji nisu u suprotnosti sa interesima srpskog naroda, te da priznaje savezne propise kao i propise SRBiH koji su u saglasnosti sa saveznim propisima SFRJ“, stoji u saopštenju NSRS.

Istog dana, na konstitutivnoj sjednici Skupštine srpskog naroda u BiH, doneseni su i drugi akti među kojima se političkim značajem ističu Odluka o ostajanju srpskog naroda u zajedničkoj državi Jugoslaviji i Odluka o raspisivanju i provođenju plebiscita srpskog naroda u BiH.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, 9. januara 1992. godine, usvojili su Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Ovaj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike.

Narodna skupština, 28. februara 1992. godine, donijela je Ustav Republike Srpske i Ustavni zakon za njegovo sprovođenje, čime je formalnopravno nastao državnopravni subjektivitet srpskog naroda.

U to vrijeme administrativno sjedište Skupštine srpskog naroda BiH bilo je u Sarajevu.

Neposredno nakon izbijanja građanskog rata, sjedište Skupštine izmješteno je u Pale, a od 1998. godine sjedište Narodne skupštine Republike Srpske je u Banjaluci.

Prema savremenim parlamentarnim principima, sastav Narodne skupštine čine 83 narodna poslanika izabrana na neposrednim parlamentarnim izborima.

Prvi poslijeratni izbori održani su 1996. godine a do tada Skupštinu su činili poslanici koji su bili izabrani na prvim višestranačkim izborima u BiH 1990. godine, kao poslanici tadašnje Skupštine Socijalističke Republike BiH.

Do 2002. godine narodni poslanici birani su na mandat u trajanju od dvije godine, a od 2002. godine poslanici se biraju na četvorogodišnji mandat.

Narodna skupština Republike Srpske do sada je radila u 11 saziva i izabrala 17 Vlada Republike Srpske, saopšteno je iz NSRS.

(BN)

CATEGORIES
Share This