Vlada nastavila da prazni „escrow“ račun, nije ostalo skoro ništa

Vlada nastavila da prazni „escrow“ račun, nije ostalo skoro ništa

Vlada Republike Srpske je i u ovoj godini nastavila da prazni „escrow“ račun na kojem je na kraju juna bilo svega 2,08 miliona maraka.

U odnosu na kraj 2022. godine na ovom računu se na kraju juna nalazilo oko 600.000 KM manje.

Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za prvih šest mjeseci ove godine pokazuje Vlada ima obavezu da vrati 18,5 miliona KM na ovaj račun, a da se ta obaveza godinama prolongira.

Najveći dio tog iznosa, čak 17 miliona KM, odnosi se na novac posuđen za Novu bolnicu u Bijeljini. Obaveza vraćanja ovog iznosa prolongirana je do kraja januara iduće godine.

Takođe, postoji i obaveza vraćanja 14,5 miliona КM pozajmljenih “Robnim rezervama RS“.

Taj novac je trebao biti vraćen do kraja 2017., ali ovo preduzeće je godinama u stečaju i pitanje je da li će RS i koliko uspjeti naplatiti.

Na „escrow“ računu nalazi se novac dobijen po osnovu privatizacije državnog kapitala i sukcesije imovine bivše SFRJ. Na njemu je nakon privatizacije „Telekoma“ i Rafinerije nafte Brod 2007. godine, bilo oko 1,5 milijardi KM.

Najveći dio tih sredstava upotrijebljen je za osnivanje Investiciono-razvojne banke, ali dobar dio je otišao i na krpljenje budžetskih rupa.

(Capital)

CATEGORIES
Share This