Iz Poreske uprave objasnili kako će vršiti provjeru porijekla imovine

Iz Poreske uprave objasnili kako će vršiti provjeru porijekla imovine

„Prikupljaćemo podatke o imovini naših građana u Srpskoj i inostranstvu. Neće se, kako to neki pogrešno tumače, ići od kuće do kuće i gledati ko ima koliko i kakvih automobila, nepokretnosti, od kojeg materijala mu je ograda ili ići ciljano na kontrolisanje ljudi za koje se u javnosti zna da su bogati i slično“, rekao je Maričić.

– Poreska uprava Republike Srpske neće imati selektivan pristup u primjeni novog Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu nego će biti sistematski i odnosiće se na sve građane, izjavio je Srni direktor Poreske uprave Goran Maričić.

„Prikupljaćemo podatke o imovini naših građana u Srpskoj i inostranstvu. Neće se, kako to neki pogrešno tumače, ići od kuće do kuće i gledati ko ima koliko i kakvih automobila, nepokretnosti, od kojeg materijala mu je ograda ili ići ciljano na kontrolisanje ljudi za koje se u javnosti zna da su bogati i slično“, rekao je Maričić.

On je istakao da će Poreska uprava ovom poslu pristupiti na jedini ispravan način koji je jednak za sve, a to je da će vršiti sistemsko prikupljanje podataka o imovini svih građana Republike Srpske i na taj način napraviti bazu o imovini građana u Srpskoj, BiH i inostranstvu, navodeći da je taj posao već u toku.

Maričić je dodao da će se kada se ta baza u potpunosti uspostavi, za šta će trebati vremena, pristupiti analizi rizika i ukoliko se pojavi sumnja da određeno lice nema dokaza za nagli rast vrijednosti imovine ići će se u drugu fazu postupka, a to je faza kontrole.

On je ujedno i negirao to što se u dijelu javnosti zlonamjerno želi prikazati da se ništa ne radi na ovom zakonu, te kako će se ići samo na utvrđivanje porijekla imovine pojedinaca, političkih protivnika i slično.

„Do sada je mnogo urađeno na pripremama za sprovođenje ovog zakona koji je donesen prije nešto više od godinu dana, a stupio na snagu krajem februara. U skladu sa tim zakonom, formiran je poseban Sektor za utvrđivanje porijekla imovine u Poreskoj upravi, imenovan je pomoćnik direktora za taj sektor, te je dio radnika preraspoređen u taj novi sektor i svi oni sada rade na prikupljanju podataka u sistem, koji će potom biti analizirani“, naveo je Maričić.

On je naglasio da su svi zaposleni prošli bezbjednosne provjere Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske, smješteni su u opremljene prostorije u Poreskoj upravi, izvršeno je uvezivanje sa dugim institucijama radi razmjene informacija preko službenika za vezu, te je u toku izrada potrebnih pravilnika.

Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu stupio je na snagu krajem februara. Donesen je u februaru prošle godine i po odluci Narodne skupštine Republike Srpske stupa na snagu godinu dana od objavljivanja u „Službenom glasniku“.

(Srna) Foto: Srna

CATEGORIES
Share This