Odluka o ukidanju dinara na Kosmetu pogodila škole

Odluka o ukidanju dinara na Kosmetu pogodila škole

Direktori osnovnih škola na sjeveru Kosmeta održali su sastanak na kome su razmatrali novonastalu situaciju u obrazovnim ustanovama, a sve poslije stupanja na snagu odluke tzv. Centralne banke Kosova da od 1. februara ukine dinar.

 

Predsjednik aktiva osnovnih škola Milorad Jovanović poručio je da je situacija alarmantna i da im je onemogućen normalan rad i funkcionisanje, te da će ova odluka najviše uticati na higijenu, hranu i grijanje u ovim ustanovama, ali i sprovođenje tendera, isplata zarada nastavnom osoblju, organizovanje i realizaciju ekskurzija i sl.

On je naveo da je situacija alarmantna, jer je jednostranom odlukom Prištine o ukidanju platnog prometa dinara direktno je došlo do problema koji onemogućuju nesmetan rad škola.

– Sistem javne nabavke ne funkcioniše zbog smanjenog priliva dinara, a dobavljači ne žele da isporuče robu. To dovodi do velike mogućnosti da u školama dođe do epidemija, jer nema sredstava za održavanje higijene, dezinfekcije i deratizacije školskog prostora koje se otežano sprovode – kazao je on.

U eri digitalizacije i vještačke inteligencije, dodaje Jovanović, ova nerazumna uredba institucija u Prištini vraća unazad, jer ne mogu da obezbijede krede i sunđere.

Jovanović je podvukao da se ne radi samo o djeci srpske nacionalnosti, već škole na sjeveru pohađaju i druge manjine – Bošnjaci, Romi, Egipćani i drugi.

– Da li je to priča da se toj djeci onemogući da redovno pohađaju nastavu koja je ustavom zagarantovana kategorija? Vjerovatno da im je to cilj – zaključuje on.

Napominje da se susreću sa još mnogo problema, poput ogreva, i dodaje da dolaze u situaciju kada krene grijna sezona škole bivaju hladne.

– Da li je cilj tih pokušaja da se toj djeci onemogućava da budu u toplom, nego da se smrzavaju? Opet kažem, vjerovatno je to cilj, da djeca ne budu u toplom prostoru i učionicama koje su spremne za nesmetan rad u zimskom periodu – dodaje Jovanović.

On ističe da ukidanje dinara direktno utiče na aktivnosti škole.

– Po planu rada osnovnih škola u Srbiji, pa tako i na KiM, mi imamo obavezno izvođenje ekskurzija, matura, izleta, a sve to radimo preko javnih nabavki i sve se plaća u dinarima. Kako dinara sve manje ima, roditelji ne mogu da svoje rate isplate, pa škola dolazi u probleme i utuživanje – kaže Jovanović.

Jedan od problema su i đačke užine koje roditelji uplaćuju djeci, a sada, napominje on, roditelji nisu u situaciji da te iste užine uplate.

– Škola time ulazi u dug prema nabavljačima i dolazimo do toga da toj djeci treba i užina u školi da se ukine. Vjerovatno je to i cilj svih ovih mjera koje se sprovode jednostrano, bez saglasnosti Srbije, EU i šire svjetske zajednice – ističe on.

U problemu su i nadarena djeca koja se takmiče i predstavljaju svoje škole jer se ukidanjem dinara njima ne može obezbijediti prevoz i smještaj.

Ugroženi su sami nastavnici i ostali zaposleni u školama jer ne mogu da podignu zarađen novac, već su prinuđeni da idu u centralnu Srbiju.

– Upućujem javni apel predstavnicima EU i ambasadorima zemalja Kvinte da ulože maksimalni trud i da svojim ponašanjem i diplomatskim aktivnostima, u interesu naše djece, nastavnika i roditelja pokušaju da ovu nerazumnu odluku suspenduju i omoguće pravo da normalno živimo i radimo na prostoru KiM. Naše škole su apolitične i zato u rješavanju svih problema mirnim dijalogom, očekujemo da svi oni ulože napor i pokažu dobru volju da se ovaj problem riješi u interesu naše djece – poručio je on.

RT Balkan

CATEGORIES
Share This