Srpskoj potrebni drastični rezovi i promjene u sistemu

Srpskoj potrebni drastični rezovi i promjene u sistemu

– Vratiti vjeru narodu da može živjeti i raditi u svojoj zemlji je prioritet politike Srpske demokratske stranke i predmet ozbiljne platforme za sveopštu reformu sistema i društva u Republici Srpskoj, kazao je Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke.

Miličević poručuje da Republika Srpska mora biti mjesto gdje njeni građani dostojanstveno žive od svog rada, penzioneri od  penzija, a porodice imaju adekvatne uslove i podršku za rađanje i odgoj djece, zaštićeni od kriminala i korupcije.

„Realnost je, međutim, da je Republika Srpska na začelju Evrope po visini prosječnog ličnog dohotka, a  po visini prosječne penzije iza nas su samo Albanija i Ukrajina“, kaže Miličević.

On upozorava da se ovdje rađa duplo manje djece u odnosu na period od prije 15 godina, a isto toliko je manje i prvačića.

„Stanovništvo a pogotovo mladi masovno, privremeno ili trajno, napuštaju ove prostore. Odlaze jer nemaju povjerenje u korumpirane institucije vlasti“, navodi Miličević.

Ističe da su za poboljšanje i napredak Republike Srpske potrebni drastični rezovi i promjene ne samo u sistemu, već u kompletnom društvu Republike Srpske.

„Stotine miliona КM mogu se uštediti u budžetu Republike Srpske zaustavljanjem decenijske korupcije i rasipništva, koje su odlika sadašnje vlasti, a taj novac se mora usmjeriti u nove investicije, u podršku zapošljavanju, u penzioni fond, pronatalitetni fond. Već u prvih par godina svaki građanin Republike Srpske osjetio bi značajan napredak. Efikasno upravljanje budžetskom potrošnjom je jedan od ključnih prioriteta nacionalne politike“, ističe Miličević.

On napominje da Republika Srpska neće napredovati uz nove kredite za vraćanje prethodnih kredita uzetih, ne za razvoj, već za potrošnju, povećanje poreza ili štampanje novca.

„Sa zaduženošću od gotovo 60% bruto društvenog proizvoda, Republika Srpska ne može sebi priuštiti nova zaduživanja, pogotovo ona koja ne doprinose razvoju. Samo u kamate za kredite bačeno je milijardu КM, što je značajan procenat izvornih prihoda Republike Srpske. Takvo zaduživanje mora se odmah prekinuti“, izričit je Miličević.

On ističe da je potrebna je pravičnija poreska politika koja razlikuje minimalne i najviše zarade, smanjujući teret na najniže plate i podstičući ekonomski rast.

„Rasterećenjem privrede od parafiskalnih  i drugih nameta, stvorili bismo uslove za održiv rast plata, uz istovremeno povećanje potrošnje kroz veće plate. Reforma poreskog sistema bi takođe spriječila sivu ekonomiju, podstakla ekonomski rast, nove investicije, povećanje plata i bruto društvenog proizvoda. Ovo bi smanjilo potrebu za kreditima i smanjilo zaduženje Republike Srpske“, pojašnjava Miličević.

Smatra da su radikalne promjene nužne i u sektorima zdravstva i penzionog sistema, koji su suočeni s ozbiljnim dugovima, ali i u javnim preduzećima i ustanovama, koje su takođe prožete rasipništvom, korupcijom, milionskim dugovima.

„Vratiti vjeru u institucije i budući napredak ključno je za očuvanje stanovništva, prirodnih resursa i sveopšteg blagostanja u Republici Srpskoj“, rekao je on.

Miličević navodi da je očigledno da trenutni sistem ne funkcioniše.

„Potrebne su temeljne promjene koje počinju od vrha, uz usvajanje pozitivnih rješenja i iskustava razvijenih i demokratskih zemalja. Sadašnja vlast se ponaša kao očajnik koji pokušava da izvuče neki novi kredit od Rusije, Azerbejdžana, Mađarske radi opstanka na vlasti. Primjer je pronatalitetni fond u Rusiji, gdje se za rođenje prvog djeteta  jednokratno isplaćuje 5.000 evra za prvo rođeno dijete, a 8.000 evra za drugo rođeno dijete, itd. progresivno, a podrškom države izgrađeno je više od milion novih stambenih jedinica za mlade bračne parove. Кod nas toga nema, iako sredstava za to ima i mora biti. To nije prioritet  ove vlasti već tajkunska pljačka budžeta i javnih resursa“, rekao je Miličević.

(BN) Foto: Arhiva

CATEGORIES
Share This