Demos: Preispitati ekološke dozvole za gradnju MHE-a

Demos: Preispitati ekološke dozvole za gradnju MHE-a

Generalni sekretar DEMOS-a Boran Bosančić istakao je da se u što skorijem roku trebaju preispitati ekološke dozvole koje su dobijenje za gradnju mini hidroelektrane na rijeci Dubokoj u Grabovici kod Gradiške.

Bosančić je rekao da podržava stranačke kolege iz Кotor Varoša, a koje su stale uz svoje sugrađane i koji traže da se obustavi sa gradnjom mini hidroelektrane.
-Smatram da bi ovaj projekat mogao imati dugoročno štetne posledice po prirodnu sredinu i lokalnu ekologiju. Hidroelektrana bi mogla ugroziti rijeku i njen ekosistem, a one su od vitalnog značaja za zajednicu i buduće generacije. Zalažem se za očuvanje naših vodnih resursa, te pozivamo nadležne organe da još jednom preispitaju odluku o dozvoli za gradnju mini hidroelektrane – poručio je Bosančić.

Ljubitelji prirode i brojni mještani Кotor Varoša zalažu se za obustave gradnje hidroelektrane, a DEMOS je kao mnogo puta do sada stao uz svoje sugrađane.
Opštinski odbor DEMOS-a Кotor Varoš saopštio je da je ta stranka preduzela sve potrebne radnje kako bi se u zakonom predviđenoj proceduri krenulo u proces osporavanja ekološke dozole za gradnju mini hidroelektrane na rijeci Dubokoj.

-Od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zatražili smo da nam zvanično saopšti da li ekološka dozvola za MHE Duboka iz 2017. godine, koja je izdata od strane ministarstva, odgovara sadržajem ekološkoj dozvoli koja je ranije bila dostupna na zvaničnom veb-sajtu ministarstva- izjavio je Đuro Кrčić, član Predsjedništva kotorvaroškog DEMOS-a i odbornik te stranke u SO Кotor Varoš.

-Tražimo i da nam se saopšti da li je tačno da je dužina cjevovoda za MHE Duboka sa 1.780 metara povećana na 2.980 metara  i da li je tačno da snaga, usljed produženja cjevovoda,  više nije 249 kilovata već se usljed povećanja dužine i visinske razlike snaga znatno povećava – rekao je Кrčić.

On je podsjetio da je lokacija na kojoj se planira graditi MHE  tokom cijele godine posjećena od strane brojnih turista, planinara, ljubitelja prirode i učenika osnovnih i srednjih škola,  koji organizovano posjećuju ovu prelijepu destinaciju koja je po svojim prirodnim ljepotama, flori i fauni duž korita rijeke Duboke poznata ne samo u okvirima Republike Srpske i BiH, nego i u regionu.

Demos je stranka koja je u koaliciji za SNSD-o, i dio su vlasti i u Republici Srpskoj i BiH.

(BN) Foto: Fejsbuk

CATEGORIES
Share This