Ceca i Aca Lukas donirali 18.500 KM za SNSD kampanju

Ceca i Aca Lukas donirali 18.500 KM za SNSD kampanju

Centralna izborna komisija BiH objavila je godišnje finansijske izvještaje stranaka u BiH za 2022. u kojima se, između ostalog, nalazi podatak da je SNSD u toku kampanje za izbore dobio nenovčanu donaciju odnosno poklon u iznosu od 9,5 hiljada konvertibilnih maraka od Svetlane Ražnatović Cece a sličnu uslugu, tj. nastup od 9 hiljada KM “poklonio” je SNSD-u Aleksandar Vuksanović poznat kao Aca Lukas.

Dolazak Svetlane Cece Ražnatović na završni skup SNSD-a u Banja Luci koštao je 9,5 hiljada maraka što je nerealan iznos budući da je Olimpijski centar Jahorina njeno gostovanje 2018. godine platio 78.000 KM a da se radi o sumnjivoj praksi ukazuje i finansijski izvještaj ove stranke u kom se ovaj nastup u toku izborne kampanje vodi kao poklon.

Oba ta nastupa ova stranka je u svom finansijskom izvještaju navela kao vrstu nenovčane donacije koju nije imala obavezu da plati a radi se o iznosu od 18.500 KM. Ovi koncerti bez plaćanja honorara su se održavali kao dio završne tribine SNSD-a u Banjaluci u sklopu predizbornih aktivnosti pred Opšte izbore 2022. godine a monitoring TI BiH je utvrdio da je ova stranka iskazala troškove kampanje za najmanje pola miliona KM manje u odnosu na procijenjene realne troškove.

SNSD je nakon izbora prijavio da su za kampanju ukupno potrošili 1,54 miliona KM iako je procjena koju je TI BIH sačinio na osnovu terenskog monitoringa pokazala da je ova stranka samo na bilborde, oglase u medijima i Facebook-u te predizborne skupove potrošila najmanje dva miliona KM.

SNSD ni ranijih godina, po nalazima revizora CIK-a, nije imao dokaze o plaćanju usluga Cece Ražnatović na svojim tribinama, a prošle izbore na skupovima te stranke nastupali su i druge estradne zvijezde. Posmatrači TI BIH ispratili su 99 većih skupova SNSD-a čija je vrijednost sa uslugama hrane, pića, muzike, zakupa prostora, iznajmljivanja opreme i šatora iznosila, prema procjeni TI BIH, najmanje 850.000 KM.

Stvarni troškovi kampanje SNSD-a kao i primanja koje ova stranka ostvaruje su mnogo veći a po najnovijem izvještaju njeni prihodi iznose 3 miliona KM i u njima nije prikazana ni jedna marka donacije privatnih preduzeća ali i preko 44 hiljade maraka koje je ova stranka dobila kao poklon ili uslugu.

Zakonom o finansiranju političkih stranaka propisano je da su političke stranke dužne voditi evidenciju o svojim prihodima i rashodima i CIK podnijeti finansijski izvještaj za svaku kalendarsku godinu međutim stranke godinama prijavljuju prihode i rashode koji su značajno niži od realnih što pokazuju i podaci o potrošnji u izbornoj kampanji koje je objavio TI BIH.

Terenska istraživanja i procjene Transparency International BiH ukazuju da stranke u svojim postizbornim i godišnjim izvještajima iskazuju nerealno niske troškove kampanje ali i svog djelovanja te da se za to najčešće koriste razni oblici medijske promocije i organizacija političkih skupova i tribina čiji realni troškovi su podložni manipulaciji.

Zbog svega navedenog, TI BIH se zalaže za unapređenje Zakona o finansiranju političkih partija kako bi se poboljšala transparentnost i uvela veća kontrola, jer postoje brojni dokazi da se računi političkih partija na kraju plaćaju javnim novcem.

(Transparentno.ba)

CATEGORIES
Share This