SO Istočana Ilidža: Investiicije za rast i zapošljavanje

SO Istočana Ilidža: Investiicije za rast i zapošljavanje

Na održanoj 21. sjednici Skupštine opštine Istočna Ilidža usvojene su sve tačke dnevnog reda, a većina njih je bila vezana za  funkcionisanje ove lokalne zajednice.

Pored razrješenja i imenovanja v.d. direktora javnih ustanova, odbornici su glasali i za tačke koje se tiču Informacija o stanju u oblasti informisanja u opštini Istočna Ilidža, Prijedloga Odluke o usvajanju regulacionih i urbanističkih planova, kao i setu tačaka kojim se obezbjeđuje kompletiranje građavinskih parcela investitorim koji ulažu u ovu opštinu.

Potvrđena su imenovanja starih v.d. direktora javnih ustanova, te je Miloš Elčić ostao v.d. direktora JU „Sportsko rekreativni centar“ Istočna Ilidža, a Božidar Novaković v.d. direktora JU „Centar za za kulturu i informisanje“ Istočna Ilidža.

Osvrnuši se na zamjerke koje su imali odbornici SNSD-a, načelnik ove opštine Marinko Božović rekao je da su sva objašnjenja napisana u dostavljenim materijalima, te da ih je „samo trebalo pročitati“.

– To su tačke koje omogućavaju da se u budžet Opštine Istočna Ilidža u narednom periodu, kroz poreske i neporeske prihode i investicije, prije svega u poslovne objekte u dijelu Radulovac, izgrade dodatni kompleksi koji će zaposliti građane Istočne Ilidže, ali i dovesti do razvoja infrastrukture što će obezbijediti nove investitore – rekao je Božović.

Prema njegovim riječima, kroz primjer dobre prakse ova lokalna zajednica pokazuje da ima pozitivne trendove i povoljnu privrednu zonu za ulaganje, što je, kako ističe, od početka njegovog mandata bio cilj.

Kada govorimo o zamjerkama opozicije, dodao je Božović, zemljište koja mijenja Opština sa pravnim licima ili fizičkim licima je u omjeru 1:1 ili približno tom izboru, i nema mjesta pričama da se mijenja zemljište za parking-prostor.

– Očito nismo bili na istim Skupštinama – zaključio je Božović.

Zamjenik šefa Kluba odbornika SNSD-a u Miloš Golijanin rekao je da nisu glasali za tačke koje se tiče Odluke o davanju mišljenja za utvrđivanje opšteg interesa na lokalitetu Donje Mladice, Prijedloga Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Veljine zapad“, kao i one koje se tiče Informacija o stanju u oblasti informisanja u ovoj opštini.

(Katera)

CATEGORIES
Share This