Lopare: Pružanje kvalitetnijih i efikasnijih usluga građanima

Lopare: Pružanje kvalitetnijih i efikasnijih usluga građanima

U kabinetu načelnika Opštine Lopare je prethodnih dana održan radni sastanak sa predstavnicama USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA) o realizovanim aktivnostima u proteklom periodu.

Sastanku su prisustvovali dr Rado Savić, načelnik Opštine Lopare, Željko Kerović, načelnik Odjeljenja za privredu, te načelnici ostalih odjeljenja, kao i predstavnici LGAA Amela Gačanović Tutnjević, stručnjak za opštinske usluge, Ajla Mostarac, stručnjak za odnose sa javnošću i komunikacije, i Biljana Smajić, regionalni savjetnik.

Kako je na sastanku istaknuto, aktivnosti projekta će dugoročno doprinijeti poboljšanju usluga koje Opština Lopare pruža svojim građanima.

„ U fokusu sastanka su bili rezultati provednog USAID LGAA istraživanja o zadovoljstvu građana uslugama koje pruža Opština, Plan aktivnosti za unapređenje odabranih usluga, Paket tehničke podrške kreiran na osnovu procjene organizacijskih funkcionalnih kapaciteta Opštine, te Strateške smjernice za komuniciranje. Ove aktivnosti realizovane su sa ciljem jačanje kapaciteta Opštine kako bi pružala kvalitetnije, efikasnije i odgovornije usluge građanima i privrednicima.“, izjavila je Ajla Mostarac, stručnjak za odnose sa javnošću i komunikacije.

Ajla Mostarac je dodala da su na sastanku dogovoreni naredni koraci i odgovornosti u realizaciji navedenih strateških aktivnosti.
Načelnik Opštine Lopare dr Rado Savić je rekao da je sastanak protekao uspješno i da je cilj sastanka unapređenje usluga lokalne samouprave.

„Nastojaćemo da kroz određene aktivnosti poboljšamo kvalitet i efikasnost usluga koje Opština pruža građanima“, zaključio je Savić.

Opština Lopare

CATEGORIES
Share This