Lokalne zajednice traže dio novca od poreza na dobit

Lokalne zajednice traže dio novca od poreza na dobit

– Pojedine lokalne zajednice u Republici Srpskoj smatraju da je nepravedno da se novac od poreza na dobit preduzeća koja posluju na njihovoj teritoriji uplaćuje u budžet Republike Srpske, dok njima po tom osnovu ne pripada ništa.

Dio načelnika i gradonačelnika već duže vrijeme zagovara izmjene Zakona o budžetskom sistemu kojima bi se i one uključile u raspodjelu.

Sa druge strane, pojedini, poput načelnika Modriče Jovice Radulovića pokušali su pred Ustavnim sudom Republike Srpske da ospore ovaj zakon, ali najviša pravosudna institucija u Srpskoj je taj prijedlog odbila.

 

 

On je u svojoj apelaciji naveo da lokalna samouprava obezbjeđuje korišćenje gradskog zemljišta i poslovnih prostora, obavlja komunalne djelatnosti, te se stara o izgradnji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva i ulica.

Zbog toga smatra da Modriča ima pravo na novac od poreza na dobit koji bi joj omogućio ekonomski, socijalni, kulturni i drugi razvoj, a usput bi se obezbijedila i socijalna pravda.

“Nema nikakve logike da Vlada ubire sve prihode od poreza na dobit bez da jedan dio daje lokalnim zajednicama na čijoj je teritoriji dobit ostvarena”, kaže on u izjavi za CAPITAL.

Dodaje da je cilj inicijative bio pravednija raspodjela.

“Na lokalu se trudimo da obezbijedimo što bolje uslove za poslovanje, a na kraju Vlada sve to uzme sebi. Ne sporimo njeno učešće u privrednom ambijentu ali barem dio toga treba da raspodijeli lokalnim zajednicama”, rekao je Radulović koji je ujedno i član Predsjedništva Saveza opština i gradova RS.

 

 

Ustavni sud Republike Srpske u svom obrazloženju navodi da je zakonodavac imao pravo da uredi budžetske prihode onako kako on to smatra da je svrsishodno ne upuštajući se da li to zadire u prava lokalnih samouprava.

“Prema mišljenju suda, Narodna skupština Republike Srpske je postupala u okviru svojih ustavnih ovlašćenja kada je osporenim članom 8. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske utvrdila da je porez na dobit prihod budžeta Republike”, stoji u njihovoj odluci.

Inače, od suda je traženo i da se obustavi primjena zakona u ovom dijelu do donošenja konačne odluke, što je takođe odbijeno.

 

 

U Narodnoj skupštini RS su taj zahtijev ocijenili neutemeljenim i neracionalnim, jer bi se prema njihovom mišljenju obustavom narušio sistem finansiranja budžeta Republike, ali i gradova, odnosno opština, čime bi nastupile neotklonjive posljedice po cijelu Republiku Srpsku.

Sadašnja stopa poreza na dobit u Srpskoj je 10 odsto.

(Capital) Foto: Pixabay

CATEGORIES
Share This