Zagonetna istorija Srba: Justinijan

Zagonetna istorija Srba: Justinijan

Još jedan “srpski car” Justinijan, rođen u blizini Leskovca 483. godine, doprineo je svojom ratničkom politikom da se Vizantijsko carstvo postavi kao nasljednik Rimskog carstva.

Polovinom petog vijeka osvojio je ponovo Italiju, dio Španije, sjevernu Afriku, dijelove Male Azije…

Velikim carstvom upravljao je u duhu pravoslavne hrišćanske vjere. Imao je izrazit osjećaj za pravdu i ono što se danas naziva Rimskim pravom je Justinijanova, vizantijska kodifikacija.

Vizantijsko carstvo se danas smatra jednom od najvažnijih civilizacija u istoriji. Hrišćanska religija, rimska politička ideja i grčka civilizacija se smatraju stubovima vizantijske civilizacije. Vizantija je dala veliki doprinos modernom svijetu u poljima diplomatije, arhitekture, književnosti, umjetnosti, a poseban doprinos je dala u sačuvanju klasične književnosti. Opstanak klasične književnosti je ključno doprineo u potonjem razvoju renesanse u Zapadnoj Evropi.

Srbi sa zapadne strane su, osim maternjeg jezika, govorili latinski, a kada je Konstantin Treći Heraklius uveo grčki jezik kao zvanični u Vizantiji 610. godine morali su da postanu dio nove matice.

Srpskainfo

CATEGORIES
Share This