Zagonetna istorija Srba: Između Turaka i Mađara

Zagonetna istorija Srba: Između Turaka i Mađara

Period srpske istorije od Kosovskog boja do Prvog srpskog ustanka obilježila je vladavina Turaka na ovim prostorima.

Turci su sa sobom donijeli svoje običaje i muslimansku religiju, koju, srećom, nisu proglasili za zvaničnu na prostoru Srbije.

Magijske vještine raznih derviša i hodža, kao dio frigijsko tračanske tradicije, imale su uticaja na narod u Srbiji. Veći dio srpskog naroda, koji je živio u selima, vjerovao je u razne vrste magijskih praznovjerica ili paganskih običaja. Islam se lako prihvatao kod naroda koji je bio blizak bogumilskoj jeresi.

Nevolju Srba prvi su iskoristili Mađari. Iako su pred Kosovski boj potpisali sa Srbijom sporazum o prijateljskoj politici, odmah poslije Kosovske bitke, sasvim neviteški, napali su umornu Srbiju. Udovica kneza Lazara, kneginja Milica, branila je Srbiju svim sredstvima, ali su Mađari osvojili gradove Borač i Čestin. Bajazit, koji se već učvrstio na turskom prestolu, nije napadao vojnički na Srbiju i bio je voljan da sklopi mir. Važna odluka bila je pred Srbijom: sklopiti mir s Turskom ili s Mađarskom. Ljudi oko kneginje Milice posavjetovali su je da je Turska ipak bolje rješenje jer su mislili da je s njime lakše dogovoriti se i da su manja neposredna opasnost. Srbija je pristala na vazalske odnose s Turskom, obećala joj je svoju vojsku za slučaj ratovanja, a turska vojska je potpuno protjerala iz Srbije mađarsku vojsku.

Slična situacija bila je i na posjedima Vuka Brankovića. Bio je prinuđen da ustupi Turcima najveći grad svoje oblasti, bogato Skoplje, u koje su Turci ušli 1392. godine. Tada je Vuk Branković priznao tursku vlast i pristao na plaćanje danka Turskoj. Za prvog turskog namesnika postavljen je Pašait, Muratov proslavljeni vojskovođa.

Uprvo iz Skoplja Turci su u budućnosti pratili sva važna dešavanja na Balkanu i jačali svoju vlast. Tursku vlast priznali su i Bugari i Vlasi. Osvojili su Solun i napredovali takvom brzinom da je bilo sasvim jasno da ne planiraju da se zaustave.

Hrišćanske države na Balkanu bile su toliko umorne i oslabljene da nisu bile sposobne za ozbiljan otpor. Posječena je bila čak i Vizantija. Jedina zemlja koja se aktivno u tom periodu borila protiv Turske bila je Mađarska. Čitav XIV vijek obilježila je borba Turske i Mađarske na našim teritorijama.

CATEGORIES
Share This