Zora Vidović ponovo raspisala konkurs za NO IRB

Zora Vidović ponovo raspisala konkurs za NO IRB

– Ministarstvo finansija Republike Srpske ponovo je, po četvrti put, raspisalo konkurs za Nadzorni odbor Investiciono – razvojne banke (IRB) RS.

Od kandidata se, između ostalog, traži da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova iz oblasti finansijskog poslovanja te da im pravosnažnom presudom nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poslova iz nadležnosti nadzornog odbora.

Kandidati ne smiju obavljati dužnost u političkoj stranci, niti učestvovati u političkim aktivnostima, te ne smiju biti članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.

Od posebnih uslova traži se visoka školska sprema i odgovarajuće profesionalno iskustvo.

Mandat Nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Podsjećamo, Ministarstvo finansija, na čijem se čelu nalazi Zora Vidović, već je tri puta poništavalo konkurs za članove Nadzornog odbora IRB-a kojima je mandat istekao još 2016. godine.

Posljednji, treći po redu konkurs, poništen je nedavno, dvije i po godine nakon raspisivanja, a obrazloženje je bilo poprilično šturo.

„Poništava se javni konkurs za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke RS koji je objavljen 6.9.2021. godine. Nakon uvida u kompletnu dokumentaciju, utvrđene su nedosljednosti u primjeni Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS. Odgovorni javni službenik je odgovoran za nadgledanje postupka otvorene konkurencije i ima konačnu odgovornost da obezbijedi da se sva imenovanja izvrše u skladu sa odredbama navedenog zakona. Shodno tome, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja“, navedeno je u rješenju.

Isto obrazloženje navedeno je i prije dvije godine, kada je Vidovićeva poništila još jedan konkurs za članove NO.

I taj konkurs je dvije godine „ležao“ u ministarstvu da bi na kraju bio poništen.

Prije ovih ministarstvo je imalo još jedan pokušaj da izabere novi Nadzorni odbor, ali je i on poništen, jer su se čekale preporuke Međunarodnog monetarnog fonda.

(Capital) Foto: Capital

CATEGORIES
Share This