Vlada RS traži koncesionara, posao vrijedan 175 miliona

Vlada RS traži koncesionara, posao vrijedan 175 miliona

Vlada RS je raspisala javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane Sokolac 100 MW na području istoimene opštine i procijenjene godišnje proizvodnje od 142 GWh.

Lokacija na kojoj se planira izgradnja solarne elektrane nalazi se na području KO Bjelosavljević i do nje se dolazi odvajanjem sa magistralnog puta Sokolac-Rogatica, na udaljenosti oko sedam kilometara od sjedišta opštine Sokolac.

Planirano je da solarna elektrana zauzme površinu od oko 137 hektara u vlasništu opštine.

 

FNE će biti priključena na postojeću elektroprenosnu mrežu izgradnjom priključnog dalekovoda.

Procijenjena vrijednost investicije je 174.381.803 KM, a proizvedena električna energije prodavaće se na tržištu, ističe se u pozivu.

Ponuđač je dužan da izradi i uz ponudu dostavi studiju opravdanosti dodjele koncesije, sa elementima procjene zaštite životne sredine. Koncesija se može dodijeliti na maksimalnih 50 godina računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Jednokratna koncesiona naknada iznosi 871.909 KM, a naknada za korištenje se utvrđuje u iznosu od 0,0055 KM po proizvedenom KWh električne energije. Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana.

(Capital)

CATEGORIES
Share This