Uprava RiTE Ugljevik ignorisala gubitak arbitraže od 130 miliona KM

Uprava RiTE Ugljevik ignorisala gubitak arbitraže od 130 miliona KM

Iako je bilo izvjesno da će izgubiti spor od „Elektrogospodarstva“ Slovenije vrijedan 131 miliona maraka Rudnik i termoelektrana (RiTE) „Ugljevik“ nisu učinile ništa da se pripreme na ovakav finansijski udarac zbog čega su od revizora dobili negativno mišljenje.

 Revizori su u svom izvještaju upozorili da RiTE na dan 31. decembar 2022. godine nisu izvršile rezervisanja po osnovu navedenog arbitražnog spora, iako je, kako navode, spor i tada bio u završnoj fazi i očekivalo se donošenje odluke u korist tužioca.

U revizorskom izvještaju je pojašnjeno da su RiTE umjesto da novac rezervišu za evenutalni gubitak spora sa Slovencima, taj iznos prikazivali kao poslovni dobitak.

Revizori su upozorili i to da tekuće obaveze, prelaze tekuću imovinu za gotovo 19 miliona maraka.

Važno je napomenuti da su RiTE u julu ove godine izgubile spor sa Slovencima i da su obavezne da „Elektrogospodarstvu“ isplate čak 67 milona evra, odnosno oko 131 miliona maraka.

Riječ je o pravosnažnoj presudi koju je po tužbi Slovenaca za neisporučenu struju počev od 12. juna 2011. godine pa do donošenja odluke donijelo Arbitražno vijeće u Beogradu.

„Nalaže se RiTE „Ugljevik“ da na ime naknade štete u roku od 30 dana od prijema ove odluke „Elektrogospodarstvu Slovenije – razvoj in inženiring“ isplati 67 miliona evra i zateznu kamatu na ovaj iznos, počev od 1. januara 2022. godine“, navedeno je u odluci Vijeća od 3. jula.

Osim novca RiTE su obavezane da EGS-u isporučuju i trećinu proizvedene električne energije.

Podsjetimo i to da je Sindikat RiTE Ugljevik ranije upozoravao da isporuka struje Slovencima još nije počela te da su radnici zabrinuti da će oni platiti cijenu neizvršavanja te obaveze.

„Od donošenja pomenute presude preduzeće RiTE „Ugljevik“ je bilo obavezno proizvoditi i isporučivati bilansirane količine električne energije, što je i činilo, dok je odlukama „Elektroprivrede Republike Srpske“ ta energija usmjeravana unutar sistema ERS-a, kao i na međunarodno tržište, a EGS-u nisu isporučivane obavezne količine električne energije“, istaknuto je tada  u sindikalnoj Urgenciji za hitno rješavanje pitanja odnosa sa slovenačkim Elektrogospodarstvom, koja je u posjedu portala CAPITAL.

U Upravi RiTE  su tada uvjeravali da su u pregovorima, da sve ide svojim tokom i da će isporuka uskoro početi, međutim to se još uvijek nije dogodilo.

(Capital) Foto: Inforadar

CATEGORIES
Share This