Svi žiranti koji su prevareni treba da podnesu tužbe

Svi žiranti koji su prevareni treba da podnesu tužbe

Svi žiranti koji su prevareni, treba da podnesu tužbe protiv vlada kantona ili entiteta, jer su one najodgovornije za presude donesene na njihovu štetu. Borba žiranata traje već dugi niz godina i ne odustaju od dalje bitke za svoja prava, poručeno je u emisiji “Izazovi” BN TV.

U periodu između 2003. i 2006. u BiH, omča oko vrata stisla je oko 200 hiljada žiranata, a zbog sudskih postupaka i tereta da moraju vraćati tuđe kredite život je sebi oduzelo 39 žiranata. Mnogi sudske postupke vode i danas. U Udruženju za zaštitu žiranata krivca vide u bankama, jer su nisu provjeravale kreditnu sposobnost dužnika pa je tako neko sa platom oko 300 maraka mogao podići 27 kredita i to u roku od 26 mjeseci.

“U ono vrijeme 2005., 2006. godine kreditni dosije bio je tri papira. Banka nije provjeravala dužnika. Sa 300 maraka digne 10 hiljada maraka kredita. Prođe tako i onda se desi prevara”, kaže Joco Cvetković, predsjednik Udruženja žiranata.

Bivši sudija Milan Blagojević ističe da kad god se ulazi u obligacioni odnos, ugovor o kreditu, ugovor o jemstvu, mora da se računa na rizik.

“Mora dobro da promisle da li da budu žiranti, jer poslije toga teško se može preuzimanje te vrste rizika prebacivati na teret države”, kaže Blagojević.

Kao da smo dva paralelna svijeta, kaže Mika Nikić iz Udruženja žiranata. Presude se donose na osnovu zakona o obligacionim odnosima koji žiranti ne spore, ali insistiraju na tome da se primjeni zakon o bankama, koje su, kako kaže, dužne da provjere kreditnu sopsobnost onog lica koje zatraži kredit. Poziva sve, kako ističe prevarene žirante, da podnesu tužbe.

“Shvatite da možete da tužite vladu, jer je vlada odgovorna za sve štete koje su vam nanesene. Oni ljudi koji su izgubili svoje najdraže zbog presuda sudija imaju pravo posebno na tužbu za nadoknadu štete zbog smrti njihovih članova”, kaže Mika Nikić iz Udruženja za zaštitu žiranata.

Bivši sudija Milan Blagojević savjetovao je žirante da iscrpe sva pravna sredstva u domaćem zakonodavstvu, a na kraju i da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava.

(BN9 Foto: BN

CATEGORIES
Share This