„Šume“ u gubitku 5 miliona, ovo su najveći gubitaši

„Šume“ u gubitku 5 miliona, ovo su najveći gubitaši

Javno preduzeće „Šume Republike Srpske“ su u prvoj polovini godine poslovale sa gubitkom većim od 5,1 miliona KM jer su negativan finansijski rezultat imala 22 organizaciona dijela.

Srpskainfo je objavila i da je najlošiji rezultat imalo ŠG “Banjaluka” Banjaluka, te da u upravi “Šume Republike Srpske” kao razlog lošeg poslovanje isključivo navode kišu u drugom kvartalu i pad potražnje za drvnim sortimentima.

Sada objavljujemo koja su to 22 organzaciona dijela koja su poslovala sa gubitkom:

1. ŠG „Banjaluka“ Banjaluka 963.391 KM

2. ŠG „Doboj“ Doboj  888. 857 KM

3. ŠG “Vrbanja” Kotor Varoš 802.752 KM

4. ŠG “Drina” Srebrenica 682.052 KM

5. ŠG “Vučevica” Čajniče 586.871 KM

6. ŠG “Botin” Nevesinje 584.452 KM

7. Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju Doboj 515.489 KM

8. ŠG „Maglić“ Foča 481.042 KM

9. ŠG „Prijedor“ Prijedor 357.381 KM

10. ŠG „Zelengora“ Kalinovik  294.886 KM

12. ŠG “Birač” Vlasenica 255.389 KM

13. ŠG „Oštrelj-Drinić“ Drinić 206.946 KM

14. ŠG „Panos“ Višegrad 181.590 KM

15. ŠG „Gradiška“ Gradiška 173.452 KM

16. ŠG „Čemernica“ Kneževo 128.724 KM

17. ŠG „Majevica“ Lopare 126.159 KM

18. ŠG „Visočnik“ Han Pijesak 119.175 KM

19. ŠG „Lisina“ Mrkonjić Grad 95.331 KM

20. ŠG „Rudo“ Rudo 94.163 KM

21. Istraživačko-razvojni i projektni centar Banjaluka 72.093 KM

22. Centar za gazdovanje kršom Trebinje 13.773 KM

Preostalih deset organizacionih dijelova poslovalo je pozitivno.

(Srpskainfo)

CATEGORIES
Share This