Spoljnotrgovinski deficit Srpske u 2023. godini iznosio 1,85 milijardi КM

Spoljnotrgovinski deficit Srpske u 2023. godini iznosio 1,85 milijardi КM

Obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u 2023. godini iznosio je 12 milijardi i 225 miliona КM, od čega se na izvoz odnosilo 5 milijardi i 185 miliona КM, a na uvoz 7 milijardi i 40 miliona КM.

Spoljnotrgovinski deficit Republike Srpske u 2023. godini iznosio je milijardu i 855 miliona КM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 73,6 posto.

Izvoz je u periodu januar – decembar 2023. godine smanjen za 4,6 posto u odnosu na isti period 2022. godine, dok je uvoz smanjen za 1,9 posto.

Iz Republike Srpske se u  2023. godini najviše izvozilo u Srbiju, u vrijednosti 886 miliona КM (17,1 posto od ukupnog izvoza) te u Hrvatsku 799 miliona КM (15,4 posto).

U istom periodu se najviše uvozilo iz Srbije, u vrijednosti milijardu i 135 miliona КM (16,1 posto od ukupnog uvoza) te iz Italije u vrijednosti milijardu i 119 miliona КM (15,9 posto).

U 2023. godini najveće učešće u izvozu iz Republike Srpske ostvaruje električna energija sa 540 miliona КM, što je 10,4 posto od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju naftna ulja i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, u vrijednosti 532 miliona КM što je 7,6 posto od ukupnog uvoza, pokazuju podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Izvoz iz Bosne i Hercegovine u 2023. godini iznosio je 16,7 milijardi КM, što je za 7,1 posto manje nego u 2022. godini, dok je uvoz iznosio 27,768 milijardi КM, što je manje za tri posto.

(Klix.ba)

CATEGORIES
Share This