Slovenci će struju iz Ugljevika plaćati ispod realne cijene

Slovenci će struju iz Ugljevika plaćati ispod realne cijene

Ekonomista i ekspert za energetiku Damir Miljević poredeći cijene na tržištu, kaže da su Slovenci dobili struju ispod realne cijene i da za RiTE „Ugljevik“ u njoj nema nikakve zarade.

.– Preduzeće Rudnik i termoelektrana (RiTE) „Ugljevik“ koje je po osnovu arbitraže u obavezi da do kraja radnog vijeka „Elektrogospodarstvu Slovenije“ isporučuje trećinu proizvedene struje, u ovoj godini će im je prodavati po cijeni od 109,52 KM po megavatu.

Stoji to u ugovoru potpisanom 30. januara između dvije strane u Ugljeviku, a kojim je ozvaničen početak isporuke, ali i dogovoren model otplate 67 miliona evra glavnice po osnovu obeštećenja.

Za obračun cijene u narednim godinama napravljena je formula, gdje troškovi proizvodnje imaju veoma bitnu ulogu.

Potpisnici ugovora su se dogovorili da u njih neće biti računati troškovi sporova i parnica, troškovi proizvodnje toplote za potrebe daljinskog grijanja, troškovi proizvodnje uglja koji RiTE „Ugljevik“ prodaje.

Negativna ocjena revizora pojeftinjuje struju Slovencima

Interesantno je da ukoliko bilansi uspjeha dobiju negativno mišljenje revizora cijene će biti još niže, odnosno još povoljnije za slovenačku stranu.

„Za provjeravanje troškova koji se ne smatraju kao troškovi proizvodnje električne energije EGS I HSE imaju pravo na uvid u knjige RiTE „Ugljevik“ i mogu tražiti pojašnjenja“, jedna je od klauzula u njemu.

U slučaju da ERS prestane isporučivati struju Slovenci će obračunavati penale, takođe po usaglašenoj formuli.

Sa druge strane, u slučaju da ne preuzmu struju, smatraće se da je ona bila isporučena, dok će je ERS u ime HSE prodati po najboljoj mogućoj cijeni.

Elektroprivreda Republike Srpske u obavezi je da pripremi prijedlog godišnjeg plana rada elektrane do kraja avgusta tekuće godine za narednu godinu i dostavi ga drugoj strani odmah po izradi.

U slučaju neplaniranog smanjenja snage ili potpune neraspoloživosti TE „Ugljevik“, ERS je dužan da o tome obavijesti EGS, a u slučaju ispada elektrane iz sistema da pronađe rezervnu opciju za isporuku struje.

“Potencijalna katastrofa”

Ekonomista i ekspert za energetiku Damir Miljević poredeći cijene na tržištu, kaže da su Slovenci dobili struju ispod realne cijene i da za RiTE „Ugljevik“ u njoj nema nikakve zarade.

„To je u suštini i normalno, jer je slovenačka strana ulagala sredstva upravo kako bi dobijala ugovorenu energiju po cijeni koštanja“, kaže on.

Prema njegovoj ocjeni situacija u kojoj se našao „RiTE Ugljevik“ nije nimalo naivna i bezazlena.

„Kada dajete trećinu struju bez da na njoj išta zarađujete to vas potencijalno vodi u katastrofu. Oni će morati da režu troškove, na šta nisu navikli, a faliće im novca i za dalji razvoj i ulaganja“, rekao je Miljević.

Inače, u Ugljeviku je potpisan i ugovor o otplati glavnice od 67 miliona evra, na osnovu obeštećenja jer „EGS“ nije dobijao struju koja mu je po osnovu ugovora o udruživanju sredstava i rada iz 1981. godine pripada.

Prema ugovoru, RiTE „Ugljevik“ do 30. juna ove godine dužan je platiti 4.785.714 evra, a zatim istu sumu i do kraja godine. Isti tempo isplate biće i u narednih šest godina.

U slučaju kašnjenja dvije rate, slijedi opomena na koju se mora reagovati u roku od deset dana, jer u suprotnom kreće prinudna naplata.

„Radi isplate potraživanja RiTE „Ugljevik“ i ERS izjavljuju da se podvrgavaju neposrednom prinudnom izvršenju bez odlaganja nad cjelokupnom svojom imovinom uvećano za zakonske zatezne kamate. Saglasni su da ova isprava ima status izvršne isprave na osnovu koje „EGS“ može nakon kašnjenja od notara tražiti otpravak originala u svrhu izvršenja“, stoji u notarskom ugovoru.

Podsjećamo, Slovenci su pokrenuli dva spora protiv RiTE „Ugljevik“ tražeći ogromnu odštetu po osnovu prijeratnih ulaganja u termoelektranu.

Jedan je spor u Beogradu, koji je okončan na način da je najveći proizvođač struje u Srpskoj u obavezi platiti Slovencima 67 miliona evra odštete i 58,2 miliona evra kamate i isporučivati im trećinu struje.

Drugi spor se vodi pred arbitražom u okviru Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu.

Taj postupak u kojem se traži odšteta od 1,5 milijarde KM, u kojem je tužena BiH, prekinut je do donošenja odluke o nadležnosti i osnovanosti u postupku pred arbitražom sa sjedištem u Beogradu.

U ugovoru između „EGS“ i „RiTE“ se spominje i ovaj spor ali i navodi da njegov nastavak i ishod nema nikakav uticaj na njega.

(Capital) Foto: Pixabay

CATEGORIES
Share This