Skupština ponovo usvaja zakon o imovini koji je proglašen neustavnim

Skupština ponovo usvaja zakon o imovini koji je proglašen neustavnim

Prijedlog Zakona o nepokretnoj imovini za funkcionisanje javne vlasti koji je na dnevnom redu pete redovne sjednice Narodne skupštine RS identičan je ranije usvojenom zakonu čiju primjenu je u aprilu prošle godine suspendovao Kristijan Šmit, a u septembru Ustavni sud BiH proglasio neustavnim i stavio ga van snage, otkriva CAPITAL.

Jedina razlika između ova dva zakona od svega nekoliko članova je u članu 5. novopredloženog zakona koji kaže da njegovim stupanjem na snagu prestaje da važi treći zakon koji je usvojen u decembru prošle godine, a koji je takođe odlukom Ustavnog suda BiH stavljen van snage.

„Ovim zakonom reguliše se svojina na nepokretnoj imovini koja služi kao sredstvo vršenja i sprovođenja javne vlasti i koju koriste subjekti koji vrše tu vlast od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH“, glasi prvi član Zakona koji je predložen kao treća tačka dnevnog reda na sjednici NSRS zakazanoj za 26. septembar.

U članu 2. zakona se precizira da su „subjekti javne vlasti Republika Srpska, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove i druge javne službe čiji je osnivač Republika Srpska, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: subjekti javne vlasti)“.

„Nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti iz člana 2. ovog zakona, po sili zakona, svojina je tih subjekata“, kaže treći član.

Nepokretna imovina iz člana 3. ovog zakona, kao i raspodjela, upravljanje i raspolaganje tom imovinom od strane subjekata javne vlasti, kaže se dalje u članu 4. isto kao i u zakonu koji je proglašen neustavnim, utvrđuje se posebnim zakonima.

Jedina razlika
Poslije toga ide jedini član zakona po kome se novopredloženi zakon razlikuje u odnosu na zakon koji je proglašen neustavnim.

„Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o nepokretnoj imovini koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti (Službeni glasnik RS, broj 16/23)“, kaže se u članu 5. zakona u kojem stoji još samo standardni član koji govori da stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS.

Potpunu zabunu unosi činjenica da je ovo treći put da narodni poslanici odlučuju o zakonu koji tretira istu materiju i ima isti naziv – Zakon o nepokretnoj imovini koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti.

Prvi puta NSRS je ovaj zakon usvojila 10. februara 2022. godine, Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS proglasio ga je štetnim po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ali Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS na sjednici održanoj 23. marta odbacilo je njihov zahtjev.

Šmit obustavio primjenu

Tadašnja predsjednica RS Željka Cvijanović potpisala je ukaz o proglašenju i zakon je objavljen u Službenom glasniku RS broj 29/22 od 5. aprila prošle godine i trebao je da stupi na snagu osam dana kasnije.

Međutim, Kristijan Šmit je 12. aprila, samo dan uoči stupanja na snagu, donio Nalog o obustavljanju primjene tog zakona, a Ustavni sud BiH je 22. septembra prošle godine zakon proglasio neustavnim i stavio ga van snage.

Saga je nastavljena tako što je NSRS 28. decembra prošle godine usvojila novi Zakon o nepokretnoj imovini koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti.

Taj zakon razlikovao se u odnosu na raniji zato što je u njemu precizirano da se odnosi na „imovinu za čije vođenje i održavanje je nadležna Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: Uprava)“, ali da se „ne odnosi na svojinu na nepokretnoj imovini koja je u javnim evidencijama o nepokretnostima, do 31. decembra 1991. godine bila upisana kao imovina sa pravom raspolaganja ili upravljanja bivše SRBiH“.

Prema tumačenju pravnika, odredbe tog zakona su predviđale da se upisi nepokretne imovine koja je bila upisana kao imovina sa pravom raspolaganja ili upravljanja bivše SRBiH, neće mijenjati do donošenja zakona kojim će se regulisati svojina na toj nepokretnoj imovini.

„Tim zakonom je vlast u RS aterirala i odustala od ranijeg tvrdokornog stava da je predmetna imovina vlasništvo Republike Srpske i praktično je pristala da se status imovine SRBiH neće mijenjati do donošenja zakona kojim će se regulisati njegova svojina“, objašnjavali su tada pravnici za CAPITAL.

Međutim, ni to ateriranje vlasti u RS nije zadovoljilo Klub Bošnjaka koji je i taj zakon proglasio štetnim po vitalni interes bošnjačkog naroda, a Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS ponovo je odbacilo njihov zahtjev.

Dodik potpisao ukaz

Predsjednik RS Milorad Dodik potpisao je ukaz i drugi Zakon o nepokretnoj imovini koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti objavljen je u Službenom glasniku RS 16/23 od 20. februara ove godine.

Kristijan Šmit ponovo je osujetio njegovo stupanje na snagu, jer je 27. februara donio Obavještenje da se i na taj zakon primjenjuje njegov Nalog o obustavljanju primjene.

Njegov stav ponovo je slijedio Ustavni sud BiH koji je na zahtjev bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića 2. marta ove godine donio odluku kojom se stavlja van snage Zakon nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti.

Narodna skupština RS sada na dnevni red ponovo stavlja prvousvojeni zakon osporen u septembru prošle godine koji je mnogo rigidniji po pitanju „državne imovine“ u odnosu na drugi zakon osporen početkom marta ove godine.

(Capital)

CATEGORIES
Share This